Pepparkakans historia

Pepparkakans historia

från 1400-tal till nutid

Om Historiehuset

–Historiehuset vill genom fysiska ting öka intresset & kunskapen om vår historia. 

Maud Ekblad

Föreläsningar

Historiskt dukade bord

Historiebloggen

Nu börjar jag skriva på bloggen igen efter ett långt uppehåll. Jag har dels varit långvarigt sjuk och så håller jag på och jag skriver på en bok. Att skriva på boken upptar större delen av min tid. Nu har vi emellertid besökt Ulriksdals...
Marsipan ”Mandel är för then skull godh för them som hafwa Tråånsiukan eller eljest äre swaghe och en wäl orka opp i Sadeln” Drottning Kristinas livmedicus Andreas Sparman, 1642 6 nov - Gustav II Adolfs dödsdag Då Sverige hade gått...
Johannesgatan 16 Vid Johannes kyrka ligger en gammal byggnad, Drottninghuset. Det är Stockholms äldsta ännu fungerande sociala ”välfärdsinrättning”. 1686 köpte drottning Ulrika Eleonora d.ä. bagarmästare Peter Lorenz stenhus vid...
Drottninghuset nära Johannes kyrka CC-BY Fotograf: Larssons Ateljé 1902 Stockholms stadsmuseum Fotonummer F 22746 Mamsell Josabeth Sjöberg (1812 – 1882) besökte i sin ungdom sin mormor Fredrica A. Vibergsson som vistades på Drottninghuset...