Vilka kombinationer av ämnen kan göra undervisningen mer ämnesövergripande?

  • Allmänt

Hur gör man undervisningen mer ämnesövergripande?

Vilka kombinationer av ämnen kan göra undervisningen mer ämnesövergripande?

Här följer en lista på ämneskombinationer, som man sedan kan ge ett innehåll:

Historia – svenska Autentiska brev, dagböcker och protokoll (Vasaskeppet); Sagan om hästen (Olof von Dahlin).

Historia – matematik Mått (Vasaskeppet)

Historia – bild Uppförstoring av bild på Vasa (Vasaskeppet); Porträtt

Historia – engelska

Historia – teknik  Nålbindning (Vasaskeppet)

Historia – kemi

Historia – fysik

Historia – religion Vidskepelse – att aldrig avsegla på en söndag (Vasaskeppet)

Historia – samhällskunskap

Historia – geografi Kartor (Vasaskeppet); Sveriges landområden

Historia – Språk (ty-fr-sp osv) Vi lär texter på resp. språk (Vasaskeppet); Latin, tyska, franska språkens inflytande på svenskan.

Historia – idrott

Historia – musik

Historia – hemkunskap 1600-tals mat (Vasaskeppet)

Historia – biologi Växtförteckning Vasamuseets trädgård; Biologisk nedbrytning av material       t ex trä, textil

Historia – textilslöjd Textilier - Nålbindning (Vasaskeppet); Hur påverkar användnings-området valet av material?

Historia – trä- och metallslöjd Att tillverka: t ex träsked, tumstock

Matematik – svenska

Matematik - historia

Matematik – bild

Matematik – engelska

Matematik – teknik

Matematik – kemi

Matematik – fysik

Matematik – religion

Matematik – samhällskunskap

Matematik – geografi

Matematik – Språk (ty-fr-sp osv)

Matematik – idrott

Matematik – musik

Matematik – hemkunskap

Matematik – biologi

Matematik – textilslöjd

Matematik – trä- och metallslöjd

Bild – svenska

Bild – historia: Vasaskeppet. Bilduppgift en förstoring av en målning av Vasaskeppet.

Bild– engelska

Bild– teknik

Bild– kemi

Bild– fysik

Bild– religion

Bild– samhällskunskap

Bild– geografi: Ex. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Bilduppgift som ett flygfoto.

Bild– Språk (ty-fr-sp osv)

Bild– idrott

Bild– musik

Bild– hemkunskap

Bild– biologi

Bild– textilslöjd

Bild– trä- och metallslöjd

Så här kan man fortsätta. Det blir 136 kombinationer. 272 om man utgår från varje enskilt ämne. Bygg ut ämnena och fortsätt gärna att fyll i på egen hand.   / Hälsningar Maud

Taggar: