Välkommen till kursen: PLATSER OCH FÖREMÅL I dag: Uppföljning av en plats som skolklassen besökt

  • På museet

Här delar jag med mig av mina erfarenheter

Här startar en kurs i hur man använder platser och föremål i undervisningen för lärare och andra intresserade.
Den bygger på två kurser, Learning from the Past – Learning from Sites and Objects som jag själv tog del av som stipendiat i England.
Jag delar med mig av idéer från båda kurserna, men jag lägger också till exempel från min egen undervisning. Jag börjar med engelska exempel på platser och föremål, för att senare jämföra med svenska.
Exemplen kan vara lite väl brittiska, men jag kompenserar genom att förklara med några fotnoter.

VÄLKOMMEN TILL KURSEN!

Platser och föremål 1: Uppföljning av en plats som skolklassen besökt


Royal Oak

Uppföljning
När du är tillbaka i skolan, efter ett besök på t ex en plats ute i landskapet eller ett museum, kommer du att vilja följa upp idéer och information som förvärvats under besöket. Allt detta för att förstärka kompetensen. Arbetet kommer att variera beroende på dina mål och de metoder som du antog på platsen.
Här är några idéer:

 

Arbetsblad
Om du förser eleverna med ett arbetsblad gå igenom det och få eleverna att använda den insamlade informationen för en ytterligare aktivitet.

 

Skriftligt arbete
Utarbeta ett sätt som gör att barnen koncentrerar sig på de unika egenskaperna hos den plats de besökte, i stället för att låta dem skriva en rak redogörelse för dagen, t ex "vem-jag-satt-bredvid-på-bussen". Försök att se en britt(1) besöka Stonehenge, Thomas Cubitt(2) visa drottning Victoria runt i sitt nya hem på Osborne . Man kan spela in arbetet och spela upp det för klassen.

 


Bild: Wikipedia  Boscobel House

Information kan presenteras på ett antal olika sätt:
• en officiell rapport om Charles II på Boscobel House(3)
• en hälsovårdsinspektörs rapport om förhållandena vid ett av forten på Hadrian's Wall(4)
• en tidningsartikel om drottning Elizabeths besök på Kenilworth castle(5)

 

Visa upp
Gör en visning av skriftliga arbeten, kartor, ritningar och fotografier för att berätta för andra klasser om ert besök. Utveckla ett eget museum i klassrummet eller en utställning. Se till att du klassificerar och märker samlingen. Låt ditt lokala museum få veta om eventuella föremål din klass kan ha fört in. Alternativt skriv och spela in en guide för synskadade människor.

 

Drama, dans och musik
Klassen kan skriva och spela en pjäs om händelserna på platsen. Alternativt kan de göra ett rollspel, t.ex. en flintgruve- och metallarbetare i diskussionen. De kan lära sig danser och sånger från den aktuella perioden.

 

Audio-visuellt program
Eleverna kan använda sina egna fotografier och förbereda en presentation t ex en videopresentation.

 

Modeller
Använd ritningar för att göra korrekta skalenliga modeller eller göra klädda dockfigurer. LEGO kan vara användbart för att visa konstruktioner.

Bild: Wikipedia  Kenilworth castle

Hantverk Varför inte undersöka något av periodens hantverk? Pröva att spinna, färga, väva, stöpa ljus och mala säd. Matlagning är en populär aktivitet, men förutom det kan det öppna upp till många intressanta undersökningar. se English Heritage publikationer Food and Cooking in Britain.

 

Konstverk
Gör en väggmålning eller collage, tillverka modeller i full storlek eller tryck på tyg eller papper med hjälp av mönster som observerats på platsen.

 

Dokument
Äldre elever skulle kunna undersöka originalkällor och använda dem för evidensbaserade slutsatser eller studier i empati.

 

Bedömning
När ditt arbete är klart, ta dig tid att utvärdera dess effektivitet. Om barnen roade sig, så är det bra, men kunde man ha uppnått något mer med besöket? Gå tillbaka till de mål som du skrev ner. Hur långt har du uppnått dem? Vad kom i vägen? Organisatoriska problem? Hur var din timing? Var problem som skapades av naturliga skäl? Var du alltför ambitiös eller skulle du ha gett barnen mer att sätta tänder i? Hur skulle ditt tillvägagångssätt se ut vid ett annat tillfälle?

__________________________________________________

1. Britt, eng. Briton, en person som är född eller invånare i Storbritannien, eller en person av brittisk härkomst.
2. Thomas Cubitt (1788-1855) var byggmästare och den Londonarkitekt som byggt Buckingham Palace huvudfasad. Han byggde också Osborne House på ön Isle of Wight.
3. It is the site of Boscobel House, home to the Giffard family, owners of the Boscobel Royal Oak, where Charles II hid in an oak tree after losing the Battle of Worcester in 1651.
4. Hadrian's Wall, Hadrianus mur, var en befäst mur byggd av romarna under kejsar Hadrianus med start år 122. Den är 120 kilometer lång och ligger i England, mellan 15 och 110 kilometer från den skotska gränsen. Romarna ockuperade Britannia 55 f.K. under Julius Caesar. Muren uppfördes inte bara som försvarsmur mot en invasion från norr, utan till stor del också för själva markeringen av romarrikets storlek och makt. Under större delen av romarnas välde i Britannia utgjorde muren rikets norra gräns.
5. Kenilworth slott, en av de finaste byggnaderna under Elizabeth I:s tid.
 

 

Taggar: