Välkommen till kursen: PLATSER OCH FÖREMÅL I dag: Hur man arbetar med föremål

  • Allmänt

Här delar jag med mig av mina erfarenheter

Här fortsätter kursen om hur man använder platser och föremål i undervisningen för lärare och andra intresserade.
Den bygger på två kurser, Learning from the Past – Learning from Sites and Objects som jag själv tog del av som stipendiat i England. Jag delar med mig av idéer från båda kurserna, men jag lägger också till exempel från min egen undervisning. Jag börjar med engelska exempel på platser och föremål, för att senare jämföra med svenska.

Platser och föremål 2: Hur man arbetar med föremål.

Från ERS Yorkshire Wakefield Service kan man låna 400 lådor. Skolorna bygger upp sina egna samlingar av basresurser.
Vad ska vi ha? Tillfälliga eller permanenta samlingar?

Museum Loan Service

Frågor på föremålen – Övningar
Vardagsföremål – Undersök

1. föremål Vad är det gjort av Ömtåligt eller hållbart?

2. Hur känns det?

3. Kan vi ha något i det? Vad använder man det till?

4. Hur kan du beskriva formen?

5. Är det värdefullt eller ej?

6. Är det handgjort eller maskintillverkat?

7. Hur var det gjort?

8. Har det någon information?

9. Finns det en speciell sida som är upp?

10. Kan det ändra form?

11. Luktar det? Var? Vad? När? Hur?

12. Hur gammalt är det? Gammalt eller nytt? Vem äger det? Vilken användning har det?

13. Tilltalar det några sinnen?

14. Vikt? Tung eller lätt?

15. Färg?

16. Volym?

Kan man ha det i alla länder?
Är det lokalt eller finns det i hela världen?

Har du sett det tidigare?

Mystiskt föremål Experimentera

Vad?
Vem?
Var?
När?
Varför?
Hur?

Titta på föremål
Påminner om förr
Bevis på vad som hänt

LEDTRÅD
Vad är det?

Taggar: