Våfflans historia

  • Allmänt

I dag är det Långfredagen, Marie bebådelsedag men också Våffeldagen

Våfflans historia

I äldre tider, från 1500-talet till slutet av 1800-talet bakade man och gräddade våfflor i smidda järn. Då över glöd eller öppen eld.
Man tror att våfflor gräddades i nunneklostren under medeltiden.

När järnspisen kom i slutet av 1800-talet uppfann man också det gjutna våffeljärnet med laggen som består av hjärtan.
När ätandet av våfflor spreds som mest var under 1900-talets början.

Våfflor brukar ätas på Vår Fru-dagen eller som vi säger Våffeldagen. Men det är en feltolkning av namnet. Vår Fru har inte något med ordet våffla att göra, utan Jungfru Maria eller Jungfru Marie Bebådelsedag.

Taggar: