Vad åt Gustav Vasa till frukost?

  • Allmänt


Ölkanna 1500-tal
Foto: Ulf Berger, Nordiska museet
 

Frukost

Det vi idag kallar frukost var förr i tiden uppdelat på två måltider, frukost och dagvard.

Under Gustav Vasas tid åt man något lätt mellan kl 6-7, innan arbetets början. Det kallades frukost och bestod av bröd och någon maltdryck, t ex svagdricka eller öl.

Några timmar senare, kl 9-10 åt man stora morgonmålet, dagvarden eller davre. Då dukade man fram salt sill eller stekfläsk, gröt, bröd och maltdricka.

Frukostvanorna skilde sig inte så mycket mellan samhällsklasserna. Det Gustav Vasa till exempel åt till frukost åt också allmogen. Den största skillnaden var mängden mat!

 

Frokost på 1400-talet

Skråväsendet var som ett slags föreningar för olika yrkesgrupper, t ex skomakare. De var indelade i lärlingar, gesäller och mästare.

Frokost var den måltid som en ny mästare skulle bjuda alla de äldre mästarna i samma skrå.

Taggar: