TEMARESURS Nationalmuseum - en resurs i undervisningen 3

  • Allmänt

NATIONALMUSEUM

Klasslärare: Kerstin Nordström-Olsson
Temaresurs-lärare: Maud Ekblad

INNEHÅLL: 2 besök.
Det ena studiebesöket  ”Besök i konstnärens ateljé”, handlade om 1600-talet, hur det var att leva som konstnär, vilka tavlor som var målade då.
Det andra besöket handlade om ”De gamla historiska tavlorna, som återfinns i elevernas egna läroböcker”.               

RESULTAT/KUNSKAPSINLÄRNING:
Allt från Erik XIV, Karin Månsdotter och Jöran Persson, Damen med slöjan, Gustav III:s kröning till Karl XII:s likfärd, insatt i sitt historiska sammanhang.

FÄRDIGHETER:
Eleverna har fått vara aktiva och fått pröva olika tekniker på ett väldigt konkret sätt.
Eleverna fick prova på att måla egna stilleben. De fick lära sig att blanda färg med enkla medel.
Eleverna fick lära sig att ordna en utställning.

RESULTAT ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV:

ÖVRIGT: Elevernas målningar kommer att vara med på Viksjöskolornas vårsalong.
Sagt av en pojke, 12 år: - ”Hit ska jag gå med min mamma på lördag!”

SKOLÄMNEN: Bild, historia, samhällskunskap, geografi, matematik, svenska, språk m fl.

 

NATIONALMUSEUM FINNS MED PÅ TEMARESURSENS SCHEMA

TEMARESURS – Vad är det?

Under en period när jag arbetade på Sandviksskolan i Järfälla hade jag en lärartjänst som TEMARESURS, där jag arbetade med enbart teman och ämnesövergripande undervisning tillsammans med låg- och mellanstadieelever och deras lärare.

Syftet är att låta eleverna arbeta med helheter under längre perioder.

På så sätt blev jag handledare för både elever och lärare.

TEMARESURS, som lärarresurs skulle underlätta för lärarna. Jag kom att sköta organisationen av  olika teman. Planeringen, bokningen av studiebesök, ta fram material, bokning av föredragshållare.
Men jag var också med som lärare, ibland med egna lektioner, ibland tillsammans med läraren i klassen, i förarbetet, genomförandet och efterarbetet. Stora teman som rörde hela skolan, planerade vi tillsammans. Ibland rörde ett tema bara en enskild klass, då var den läraren givitvis med och planerade tillsammans med mig. Jag skötte utvärderingarna.

Vi började med att titta på målningarna i skolan under en period innan vi åkte till muséet och tog reda på historien bakom.
När vi åkte till Nationalmuseum kunde vi åka i halvklass, vilket underlättade en hel del, både när vi tittade på målningarna och när vi arbetade i ”konstnärens ateljé”.

Vi har också passat på att se utställningar som Stilleben och Klädd och oklädd, vilket resulterade i att eleverna ville åka tillbaka till Nationalmuseum, eftersom de tyckte ”att de inte hade sett klart!”
Vi har också arbetat mycket med föremål, för att på så sätt konkretisera undervisningen så mycket som möjligt.

När jag höll mina föredrag på Nationalmuseum under två Lärarkvällar dukade jag också upp ett bord med konkret material.
Damen med slöjans svarta schal och solfjäder, Karin Månsdotters korg med hasselnötter, en karolinerhatt från någon av Karl XII;s manskap, har varit våra hjälpmedel för att ”ta eleverna tillbaka till historien”. Här har ämnen som historia, svenska, samhällskunskap, geografi, bild, musik och även hemkunskap ingått.

Du ser ett liknande bord här.

SPRIDNING AV ARBETSSÄTTET

Jag har specialiserat mig på att levandegöra historien och muséerna som en resurs i undervisningen.
Det skulle vara roligt om detta sätt att arbeta kunde få en spridning!
Möjlighet till information i form av studiedagar och kurser. Jag har själv deltagit i två kurser i England, om hur man använder föremål och platser som en resurs i undervisningen.

För ett halvår sedan delade jag med mig av mina föremål till Waldorfskolans lärarutbildning.

Läs mer på hemsidan eller klicka på länken där mitt föredrag från Nationalmuseum finns:
https://www.historiehuset.se/blog/foredrag-pa-lararkvall-pa-nationalmuseum

Du kan också läsa elevernas utvärderingar av besöken på Nationalmuseum, men de kommer i ett senare blogginlägg.

Av: Maud Ekblad