Tema-resurs: S:t Göran och draken - Utvärdering av elever

  • Allmänt

Här kommer utvärderingar som eleverna gjort efter vårt tema som vi kallade Sankt Göran och draken. Eleverna går i årskurs 4.

Det ingick i Tema-resursen, en helt ny tjänst som jag hade i två år på Sandviksskolan i Järfälla.

 

” Det som var bra med temat var att vi fick se det vi jobbade med, men inte bara på kort utan också i verkligheten.”

” Fler utflykter och få jobba med ämnet oftare. Man lär sig nog bättre om man får se saker o ting som t ex när vi såg på St Göran och Draken.”

” Att gå på utflykt var bra och det är bra att vi slipper skriva och har papper som det står det som man ska skriva.”

 

Bra med temat: Att åka till medeltidsmuseet. Att vi har fått bilder av St Göran och draken. Inget har varit dåligt.

Bra: Utflykterna har varit bra och när vi var i storkyrkan var intressant också.
Dåligt/kan bli bättre: Inget har varit dåligt.

Bra: Jag tycker att Storkyrkan var bra. Att det är bra när det är tyst.
Dåligt/kan bli bättre: Jag skulle vilja byta grupp.

Bra: Det har varit så roligt alla dom stunder. Det var roligt på alla utflykter.
Dåligt/kan bli bättre: Jag vill ha mera TEMA. Min grupp fick bara gå en gång. Och då gick tiden så fort.

Bra: Jag tycker grupperna var bra. Det har varit roligt att arbeta med tema böckerna. Det var roligt att titta på saker.
Dåligt/kan bli bättre: Inget har varit dåligt.

Bra: Att St Göran och draken är intressanta.
Dåligt/kan bli bättre: Det har varit bra tycker jag.

Bra: Att Jan Svanberg kom hit. Det var jätte kul!!
Dåligt/kan bli bättre: Dåligt att man måste måla. Kan bli bättre – att vi kan åka till stan.

Bra: Utflykterna
Dåligt/kan bli bättre: Trångt i rummet.

Bra: Grupparbetena när vi titta på sakerna.
Dåligt/kan bli bättre: Skriva var inte kul.

Bra: At vi har gjort så många utflykter.
Dåligt/kan bli bättre: Inget.

Bra: Man var små grupper.
Dåligt/kan bli bättre: Träffades få gånger.

Bra: Det som har varit bra med temat är att vi har fått göra mycket utflykter bl a till Storkyrkan, Gamla stan och Medeltidsmuseet. Och det roligaste av allt var att vi hade en sån underbar och perfekt lärare, Maud.
Dåligt/kan bli bättre: Det dåliga var att guiden, Gudrun var lite gnällig. Och att när vi skulle äta vår matsäck fick vi inte sitta vid det bord vi hade tänkt.

Bra: Det bästa var när vi åkte till Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: Det är att vi har gått in till dig för lite.

Bra: Att vi har åkt in till stan många gånger.
Dåligt/kan bli bättre: Vi får skriva så mycket. Jag vill skriva mindre.

Bra:Besöket på marknaden var kul. Föredraget var intressant och kul.
Dåligt/kan bli bättre: Att klistra och skriva i tema boken är inte så roligt.

Bra: Det som var bra med temat var att vi fick se det vi jobbade med, men inte bara på kort utan också i verkligheten.
Dåligt/kan bli bättre: Att man inte hörde så bra av guiden.

Bra: Det har varit bra att åka till kyrkan och titta på statyn med St Göran och Draken. Det har också varit bra när vi samlades i grupper.
Dåligt/kan bli bättre: Det skulle vara mer utflykter och träffas mer i ditt rum.

Bra: Alla utflykter har varit roliga. Det var kul att äta i stan i stället för i skolan.
Dåligt/kan bli bättre: Fler utflykter och få jobba med ämnet oftare. Man lär sig nog bättre om man får se saker o ting som t ex när vi såg på St Göran och Draken.

Bra: Jag tycker att när vi fick berätta om vad vi hade gjort den där dagen när vi var på torget och McDonalds.
Dåligt/kan bli bättre: Jag tycker att vi inte ska skriva så mycket. Jag tycker vi ska läsa mer.

Bra: Att man ska rita en bild på en Drake för jag älskar att rita och att vi åkte till kyrkan och tittade på S:t Göran och draken. Och när vi lyssnade på Jan Svanberg.
Dåligt/kan bli bättre: Inget.

Bra: Det bästa var att man fick åka till stan.
Dåligt/kan bli bättre: Det dåliga var att vi inte åker så mycket till stan.

Bra: Att gå på utflykt var bra och det är bra att vi slipper skriva och har papper som det står det som man ska skriva.
Dåligt/kan bli bättre: Jag vet inte.

Bra: Medeltidsmuseet och vara i Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: Ingenting var dåligt, allt är bra.

Bra: Att vi inte bara har suttit inne utan varit i stan och tittat. Och att vi fick välja nåra i grupperna.
Dåligt/kan bli bättre: Jag tycker att när vi fick lappar fick vi så många på en gång.

Bra: Det var roligt att åka till stan till Storkyrkan och titta på Sankt Göran och draken.
Dåligt/kan bli bättre: Ingenting var dåligt.

Bra: Att man har åkt på museum och gjort annat skoj.
Dåligt/kan bli bättre: Att man har fått så lite tid på sig att göra klar boken.

Bra: Allt har varit bra.
Dåligt/kan bli bättre: Inget har varit dåligt.

Bra: Allt har varit bra.
Dåligt/kan bli bättre: Inget har varit tråkigt.

Bra: Man fick lära sig mycket om St. Göran och Draken. Det var roligt med alla utflykter.

Dåligt/kan bli bättre: Det har varit för lite Tema. Det kan väl vara mera gånger och längre.

Bra: Att vi har gått på museum.
Dåligt: Att gå i Storkyrkan. Kan bli bättre: Mer utflykter.

Bra: Att vi fick åka till Storkyrkan och kolla på S:t Göran och draken.
Dåligt/kan bli bättre: När vi klistrade in papprena fick vi så många papper på en gång att jag inte hann sätta in alla. Det kan man ändra på.

Bra: Studiebesöket i Storkyrkan var bra.
Dåligt/kan bli bättre: Boken var jobbig.

Bra: Att vi har åkt bort.
Dåligt/kan bli bättre: Vi kan väl åka ut mer.

Bra: Att vara i stan. Att vara i Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: Vi skulle hålla på längre. Mera utflykter.

Bra: Det har varit roligt. Utflykter till exempel. Att jobba i temaboken.
Dåligt/kan bli bättre: Vi borde få ha längre temalektion.

Bra: Att vi har fått göra som vil vill i boken det tycker jag är bra. Och att vi har fått åka till stan till Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: Det som har varit dåligt är att man fick vara i grupperna så lite hos Maud.

Bra: Att vi har varit i stan och att vi inte bara har varit i klassrummet.
Dåligt/kan bli bättre: Du kan kräva ett större rum.

Bra: St Göran och draken boken. Att vi åkte till Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: Vi var lite för stora grupper.

Bra: Studiebesöket var bra.
Dåligt/kan bli bättre: Allt annat var tråkigt.

Bra: Nästan allt. Det roligaste var att göra draken.
Dåligt/kan bli bättre: Vi kunde ha åkt en gång mer till storkyrkan.

Bra: Alla utflykter.
Dåligt/kan bli bättre: För långtråkigt.

Bra: Jag tycker det var bra att man fick åka och kolla på sanktgöran och draken i storkyrkan. Jag tyckte det var ganska roligt att klistra och limma in i boken.
Dåligt/kan bli bättre: Jag tyckte det var lite långtråkigt när den där gubben bara berättade om sanktgöran och draken.

Bra: Jag tycker besöket i storkyrkan var roligt. Att vara på Mauds rum var ganska roligt.
Dåligt/kan bli bättre: Tråkigt ämne. Våran grupp fick bara vara på ditt rum en gång. Det tycker jag var orättvist.

Bra: Det var så där kul att åka till stan.
Dåligt/kan bli bättre: Det var inget roligt att göra en faktabok. Det var inget roligt ämne.

Bra: Det var ganska roligt att vara i stan.
Dåligt/kan bli bättre: Inget roligt ämne.

Bra: Macdonalds. Dåligt/kan bli bättre: Töntigt.

Bra: Man fick reda på mycket, man behövde inte skriva så mycket.
Dåligt/kan bli bättre:

Bra: Att man inte behöver skriva så mycket.
Dåligt/kan bli bättre: Inget.

Bra: Besöket i Storkyrkan. Professorn som berättade.
Dåligt/kan bli bättre: Inget.

Bra: Allt.
Dåligt/kan bli bättre: Inget.

Bra: Storkyrkan, McDonalds, stenar
Dåligt/kan bli bättre: För lite utflykter.

Bra: Åka till stan. Storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: ?

Bra: Att man fick åka till stan till storkyrkan.
Dåligt/kan bli bättre: ?

 

Jag tycker att det är roligt att elevernas utvärderingar är så varierande och att många bryr sig om att komma med utförliga svar och man får veta varför, så att det inte bara blir: ”Bra: Allt, Dåligt: Inget.”

Angående Jan Svanbergs föreläsning för åk 4 på Sandviksskolan

Jag kommer ihåg att en pojke som bad om Jan Svanbergs autograf sa under kvällen i skolan: ”Tack, den här ska jag spara till mina barnbarn!” En annan sa: ”Jag skulle egentligen ha gått på Jujutsu i kväll, men jag valde det här istället och det ångrar jag inte!”

Jan Svanberg

 

 

 

Taggar: