Skola: Så här har jag arbetat ämnesövergripande med Vasaskeppet - bild - historia

  • Allmänt

Vasaskeppet - en bilduppgift

Den här bilduppgiften handlar om att man tar en bild som man ska förstora.

Man delar in bilden i så många rutor som man har elever i klassen, så det går jämnt upp.

Sedan klipper man ut varje ruta och det är viktigt att varje elev skriver sitt nummer på baksidan av bilden.

Nu börjar det svåra. Det gäller inte bara att göra en uppförstoring, utan man måste "passa in" sin bild med "grannen".

En del har 4 personer att samarbeta med.

Vidare bilden måste anpassas, t ex masten. Och färgerna måste också anpassas

Det här är ingen bilduppgift där eleverna sitter tysta på sina platser, utan de måste gå omkring mycket i klassrummet.

Själv, tyckte jag väldigt mycket om den här bilduppgiften och har gjort den många gånger i olika klasser på mellanstadiet.

 

Den svenska flaggan var i bruk redan på medeltiden som kungens eget kännetecken.
Under stormaktstiden förde krigsfartygen tretungad flagg - flaggan hade tre tungor eller flikar.

Det kommer fler teckningar i nästa blogg!

 

 

Taggar: