Skillnader mellan tema och projekt

  • Allmänt

SKILLNADER MELLAN TEMA OCH PROJEKT - skola

Tema

I temastudier är innehållet det väsentliga och man arbetar med ämnesfördjupning inom ett redan känt faktamässigt innehåll.
Det kan variera mellan ett stort eller ett litet område. Teman kan pågå när som helst och tiden är i princip obegränsad. Ett tema kan bestå av olika delteman.


Exempel: ”BORD DUKA DIG!” är en kavalkad över måltidens historia – långt innan ”Historieätarna” fanns.

 

Projekt

I ett projekt arbetar man undersökande. Man försöker få svar på ett problem som anknyter till verkligheten, likt en detektiv.I ett projket är svaret och vägen dit det väsentliga.
Ett projekt resulterar alltid i en konkret produkt, t ex muntlig redovisning, skriftlig rapport, utställning. Tiden är i princip begränsad av att man kommit fram till svaren. Ett projekt kan bestå av flera delundersökningar.


Exempel: ANTI-VÅLD PROJEKTET, för alla skolor i Viksjö, som resulterade i en MANIFESTATION och en ORD, BILD och TON tävling mot våld.

ULVMÖTET, ett projekt som uppstod efter mycket förstörelse i Kallhäll (nerbrunnen förskola), för att komma tillrätta med problemen.
Ulvsättraskolan blev mötesplatsen för barn, föräldrar och boende i området. Vi hade tio träffar med bl a Bengt af Klintberg, Ale Möller och Lena Villemark på programmet.

LÄRANDE I OMGIVNINGEN – muséerna som en resurs i undervisningen.
http://www.historiehuset.se/blog/beskrivning-av-projektet-larande-i-omgivningen

Fler exempel på teman och projekt  finns i min historieblogg där jag berättar om lärartjänsten jag hade som TEMARESURS.
http://www.historiehuset.se/blog/tema-resurs-vad-ar-det

 

 

 

Taggar: