Om läsning, Anne-Marie Körling och Sminket i historien

  • Allmänt

I går var jag och lyssnade på Anne-Marie Körling. Det var en träff genom Läromedelsförfattarnas förbund och rubriken på föredraget var:

Att läsa och förstå – om läsandets möjligheter och utmaningar med läsförståelse.

Så här säger Anne-Marie, som också har blivit utsedd till Läsambassadör av Kulturrådet:

”Jag tror på generositet rörande läsning.
Att ha mycket böcker där barn är och att ge
högläsningen ett värde i sig. Läsa för gemenskap.”

 


 

Anne-Marie Körling har också använt sig av min bok ”Sminket i historien” när hon har hållit sina föredrag. Hon visar hur hon gör textbearbetningar. En länk till det arbetet kommer här:

http://korlingsord.se/archives/8561

 

Taggar: