Om handtydning

  • Allmänt

Om handtydning

I boken ”Skuggorna vi bär”, som jag läst och skrivit om på bloggen, skrev Lo Dagerman och Nancy Pick om när Stig Dagerman träffade Etta Federn i Paris 1947, så analyserade hon hans händer.
Etta Federn tyckte att man kunde utläsa en människas karaktär i händerna alldeles som i en öppen bok. Allt verkar gå väldigt seriöst till. Hon kallade det inte handtydning utan handanalys.

Nu har jag hittat en bok om handtydning. Den är skriven av Lori Reid.

Lite om handtydningens historia

Det första beviset på att man har analyserat tecken och märken på händerna har man i uråldriga hinduiska skrifter från 2000 f Kr. Det fanns till och med skrivna lagar som reglerade handtydningen, så konsten måste ha utövats ett bra tag.

Handtydning som karaktärsbestämning förekom i Kina för över 2000 år sedan.

Handtydningen var väl etablerad i Orienten och kunskapen om den spreds från Mindre Asien till antikens Grekland.

Platon, Aristoteles, Hippokrates och Ptolemaios utövade och skrev om palmistiken, som handtydning också kallades. Palmistik av latin palma, hand­flata.

Galenos, medicinens fader, läste handens linjer både för att ställa diagnoser och för att göra karaktärsanalyser.

Från det gamla Grekland kom kunskapen till romarriket och sedan till övriga Europa.

Julius Caesar, Vergilius, Plinius och kejsar Augustus var väl förtrogna med det som de kallade för kiromantiken. Kiromanti, latin chiromantia, av sengrek. cheiromanteia, spående i handen av cheir, hand och manteia, spådom.

På den tiden var handtydningen en ansedd konst som lärdes ut vid framstående skolor och praktiserades flitigt av läkare, filosofer och andra lärda män.

En av de första böcker som publicerades i mitten av 1400-talet handlade om handtydning. Johann Hartlieb var först med att ge ut en bok år 1460.

På medeltiden förbjöd kyrkan allt vad handtydning hette och bannlyste den som utövade det.

Under Henrik VIII:s regering i England stiftade man lagar mot den.

På 1600-talet stod palmistik på schemat vid många tyska universitet.

Den viktorianska tidens intresse för vetenskapliga upptäckter fick handtydningen att blomma upp igen.

Scotland Yard

Vid sekelskiftet kom en gren av handtydningen, nämligen fingeravtryck, till användning av Scotland Yard, för rättsmedicinskt bruk.
Dermatoglyfer är den medicinska termen för fingeravtryck.

 

 

Taggar: