Också en hattask!

  • Allmänt

Är detta månne Magnus Erikssons kronfodral?

Bild

Kronfodral från 1300-talet

Det här är ett kronfodral av läder. Ett kronfodral är en förvaringslåda för en krona.

 


Birger Jarls sigill på kronfodralet
 

På fodralet finns Birger jarls sigill och då skulle man kanske tro att han har ägt det. Men istället tror man att fodralet har varit tillverkat för Magnus Erikssons krona.

Magnus Eriksson ingår ju i Birger jarls släktled. Sigillen skulle i så fall visa på en kontinuitet av rättmätig makt bakåt ända till Birger jarls tid.

 

Det här kronfodralet återfanns utanför Harz i Nordtyskland i mitten av 1800-talet och kom till Historiska museet 1973.

En kringvandrande gesäll blev inbjuden på kaffe i en bondgård nära klostret Walkenried i Harz. När bondmoran tog fram den illa medfarna kaffeburken av svartnat läder, blev han nyfiken.
Läderburken var rikt ornerad och det gesällen såg visade sig vara ett kronfodral.

Ornamentiken var bl a stiliserad växtornamentik och ett lyckohjul. Det fanns också en symbolisk kungagestalt, den välsignade Kristus samt Madonnan och barnet.

Dessutom fanns Birger jarls sigill inte mindre än tre gånger med omskriften ”Sigillum Birgeri secundi dei gracia ducis sweorum”.

Det betyder ungefär ”Sigill Birger den andre smord ledare (för) Sverige”. Men, problemet är att Birger jarl har aldrig varit kung.

Kronor började under medeltiden användas som ett uttryck för kunglig status.

När det gäller Magnus Eriksson skulle han kort före 1300-talets mitt ha pantsatt sina kronor i Lübeck.

Det skulle kanske vara förklaringen till den egendomliga fyndplatsen, en bondgård i Harz, för ett svenskt kronfodral.

Magnus Eriksson lät visserligen återköpa kronorna år 1352, men ett fodral kan ha blivit kvar på tyskt område.

Vem vet?

 

Mer om detta finns att läsa i ”Arkeologiska forskningar och fynd. Utgivna med anledning av H. H. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11. 1952.

 

 

Taggar: