Love is in the air - Romantik, blommor och historia - Kenilworth castle

  • På museet

Jag fortsätter att berätta om olika engelska platser, den här gången Kenilworth castle.

Ruinerna var en gång hem till Elizabeth I: s stora kärlek Robert Dudley, som byggde sitt palats för att imponera på henne 1575.

 

Romantik, blommor och historia

I den Elizabethanska trädgården kan du följa i Elisabeth I:s fotspår genom tulpaner, gullvivor och förgätmigej.

 
Den restaurerade trädgården, som den kan ha sett ut 1575.


Elizabeth I dansar med Robert Dudley.

19 dagar

Dudley satsade en förmögenhet på att omvandla Kenilworth castle så att det skulle vara lämpligt att ta emot drottningen och hennes hov. Därför byggde han åt henne ett både ett palats och en trädgård för hennes privata bruk och nöjes skull. Elizabeth besökte Dudley och Kenilworth flera gånger på somrarna för att komma bort från London.
Hennes fjärde och sista besök 1575 varade i 19 dagar. Det är den längsta tid hon någonsin hade stannat vid en hovman hus.
De 19 dagarna bestod mest av fest och jakt. Men Dudley misslyckades med att vinna hennes hand och Elizabeth kom aldrig tillbaka till Kenilworth.

1564 förlänade Elisabet honom earldömet Leicester.

Hans Sista Brev

Den 4 september 1588, dog Robert Dudley på väg till Kenilworth. Elizabeth låst in sig för ett par dagar.
Sex dagar tidigare hade han skickat ett brev till henne. På det brevet skrev hon: ”Hans Sista Brev”.
Hon lade det i sin skattkista bredvid sängen och det låg fortfarande där när hon dog 15 år senare.

Miniatyrer

 

Länkar: His last letter http://www.elizabethfiles.com/his-last-letter-elizabeth-i-and-the-earl-of-leicester/4035/

http://www.elizabethfiles.com/his-last-letter-elizabeth-i-and-the-earl-of-leicester/4035/

 

Panorama

Dudley var inte den ende som friade till Elizabeth

Kung Erik

Den svenske kungen Erik XIV gillade inte Elizabeths böjelse för "en så föraktlig person" som Dudley. I ett brev till sitt sändebud i London, Nils Jöransson Gyllenstierna skrev han 6 juni 1561 att han tillbjöd medtävlaren "en uppenbar kamp uti egen kunglig person, antingen i Frankrike eller i Skottland". Men både i detta brev och i ett senare, av 29 mars 1562, uppdrog kungen åt Gyllenstierna att röja rivalen ur vägen, "antingen med rör eller värja", om det "än fast tio tusen daler kosta skulle". Erik ansåg sig befogad att handla, som han gjorde, emedan han förnummit, att "Dudley stod honom efter lif, lefverne och all hans välfärd" samt "skickat några ut till att förråda och bringa honom om halsen".

 
Erik XIV 1560 och Elizabeth I 1563

Response to King Erik XIV of Sweden's proposal of marriage - Så här svarade Elizabeth:

"[W]hile we perceive ... the zeal and love of your mind towards us is not diminished, yet in part we are grieved that we cannot gratify your Serene Highness with the same kind of affection. And that indeed does not happen because we doubt in any way of your love and honour, but, as often we have testified both in words and writing, that we have never yet conceived a feeling of that kind of affection towards anyone. We therefore beg your Serene Highness again and again that you be pleased to set a limit to your love, that it advance not beyond the laws of friendship for the present nor disregard them in the future. ... We certainly think that if God ever direct our hearts to consideration of marriage we shall never accept or choose any absent husband how powerful and wealthy a Prince soever. But that we are not to give you an answer until we have seen your person is so far from the thing itself that we never even considered such a thing. I have always given both to your brother ... and also to your ambassador likewise the same answer with scarcely any variation of the words, that we do not conceive in our heart to take a husband but highly commend this single life, and hope that your Serene Highness will no longer spend time in waiting for us.”

Elizabeth I Tudor, Collected Works

Teacher´s kit Kenilworth castle Lärarkit:

Innehåller bland annat historiska fakta och en tidslinje

Länk: http://www.english-heritage.org.uk/content/learn/schools/2374266/teachers-kits/kenilworth-teachers-kit-2015

Kartor och modeller att arbeta med

Kenilworth i litteraturen

Sir Walter Scott är mest känd för Ivanhoe men han har också skrivit en roman om Kenilworth.

 

Öppen fråga

Kan Shakespeare ha träffat Elizabeth 1575?

Länk: http://shakespearesolved.blogspot.se/2014/07/did-shakespeare-meet-queen-elizabeth-in.html

 

Historisk detektiv - Vem där?

 

Taggar: