Karl XII:s likfärd - ett motiv med sin tids ögon

  • På museet

Karl XII:s likfärd


Gustaf Cederström. Karl XII:s likfärd. Originalet, målad 1878. – Göteborgs konstmuseum, Public Domain:
Foto: Mattias Blomgren

I sträng vinterkyla bar soldaterna kungens lik hela den långa vägen från Fredrikshald i Norge till Stockholm. Året är 1718.

Tavlans motiv är inte en realistisk skildring av händelsen, utan en diktad hyllning till den döde hjälten.
Konstnären återger motivet med sin tids ögon och det här är ett exemepl på en tavla som finns i skolans historieböcker. Den var ett tag den mest kända svenska historiemålningen av alla.

Originalet finns på Göteborgs konstmuseum. Konstnärens andra version finns på Nationalmuseum.


Gustaf Cederström. Karl XII:s likfärd. Detta är den andra versionen och Gustaf Cederström påbörjade den i Florens, fortsatte i Paris
och avslutade den på gården Krusenberg i Uppland. Den är signerad 1885.  – Nationalmuseum,  Public Domain   Foto: Linn Ahlgren

 

Besatt av ämnet – ingenting lämnades åt slumpen

Det berättas att en bekant till Cederström, berömmer honom i ett brev: ”Då det snöade häromdagen, överraskade jag honom med att han målade efter en utanför fönstret upphängd Karl den tolftes-stövel, som förut vederbörligen hade inbökats med snö – den som hade råd att gå så solitt tillväga i allt vad till kostymer och andra arrangements hörer som han; inte en sporre eller sölja, ej en rock eller en handske målar han utan en komplett, fullständig modell därtill!”

Sedan berättas det att han en annan gång: strödde salt på modellbordet, i brist på snö!

 

Hittar ni några fel i bilden?

Cederström måste ha känt till att fanan vid Livgardet var vit.
Men det var säkert av konstnärliga skäl som han ändrade fanans färg till blå för att det skulle bli bättre mot den snöiga bakgrunden.

 

Här finns en länk till mitt föredrag på Nationalmuseum:
http://www.historiehuset.se/blog/foredrag-pa-lararkvall-pa-nationalmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: