Karin Månsdotter, Erik XIV och Jöran Persson Nationalmuseum - en resurs i undervisningen 4

  • På museet


Titel: Erik XIV. Georg von Rosen – Nationalmuseum Public Domain

Temaresurs på Nationalmuseum

Nu kommer jag att berätta vad vi lärde oss om de olika tavlorna vi tittade på när vi var på Nationalmuseum med skolan.

Om du inte har en guide när ni kommer till Nationalmuseum så kan du som är lärare berätta för eleverna lite om tavlan och lite om konstnären genom att läsa här.

Först ut är tavlan som föreställer Karin Månsdotter, Erik XIV och Jöran Persson. Den är målad av Georg von Rosen 1871.

Erik XIV

Erik XIV var Sveriges kung 1560-1568. När Erik blev kung 1560 då Gustav Vasa hade dött.

Karin Månsdotter

Karin Månsdotter, som var gift med kungen, ser här ut som en liten ängel, kanske en skyddsängel?

Jöran Persson

Jöran Persson skildras som den svarte sekreteraren och ser ond ut.

Jöran Persson föddes omkring 1530 i Sala. Hans far var gruvpräst vid Sala silvergruva. Hans mor var tjänstekvinna.

Jöran fick studera juridik i Wittenberg i Tyskland och det var kungen som betalade studierna eftersom han behövde jurister inom staten.

När Erik blev kung blev Jöran Persson kungens främste rådgivare. På så sätt fick han stor makt.

Jöran Persson var chef för en domstol som Erik hade inrättat. Där förhörde han adelsmän som var misstänkta för förräderi.

Kungen är sjuk och förvirrad. Karin håller sin man i handen. Jöran Persson sträcker fram en penna till kungen.

Vad är det han vill Erik ska skriva på?

Kanske är det en dödsdom, mot någon adelsman?

 

Är bilden sann?

Tillbaka till konstnären, Georg von Rosen.

Vad hade han för syn på Jöran Persson?

Jo, han hade högadelns syn på honom och högadeln avskydde Jöran Persson. Det var för att han var ofrälse, alltså inte adlig. Och hans ställning gjorde att han hade inflytande över nästan allt, och det retade adelsmännen. Adelsmännen menade att Jöran Persson hade vilselett kungen.

Johan III

När Johan III blev kung såg högadeln till att Jöran Persson avrättades.

Tolkningar av historien

Konstnärer och andra tolkar historien på olika sätt. De uppfattat det som händer på sitt sätt.

Historiker söker i källor och det är deras uppgift att komma så nära sanningen som möjligt.

Så när man tittar på en gammal tavla måste man tänka på det.

Just den här tavlan, menar historiker, ger inte en rättvis bild av Jöran Persson. Man menar att adelsmännen riktade en hatkampanj mot honom och gjorde honom till en syndabock.

Så såg konstnären ut


Porträtt av Georg von Rosen.
Det är en teckning som Fritz von Dardel gjort.
Finns på Nationalmuseum. CC Public Domain


Här ser vi ytterligare ett porträtt av Georg von Rosen.
Det är en målning även den gjord av Fritz von Dardel.
Public Domain