Jean Eric Rehn 300 år - kommentarer till hans egen förteckning n:o I om Torstensonska huset

  • Allmänt

Förteckning n:o I

En del av de byggnader och personer som finns i Förteckning n:o I har jag redan tidigare beskrivit på bloggen: http://www.historiehuset.se/blog/jean-eric-rehn-300-ar

Här kommer fler kommentarer till Jean Eric Rehns Förteckning n:o I

Torstensonska huset

Repareradt dett så kallade Torstensonska huset hans EX: Riks Råddet Bielke tillhörigtlagdt partern. (Jean Eric Rehn)

         
Lennart Torstenson, målning av David Beck.   

Tomten på Gustav Adolfs torg förvärvade fältmarskalk Lennart Torstenson redan 1633. Då hade han köpt fyra tomter på västra sidan av Malmtorget, som det då hette.
Det kom senare att heta Norrmalmstorg och sedan Gustav Adolfs torg.
Han slog samman tomterna till nuvarande fastigheten Lejonet 1, som i stort sett är oförändrad sedan 1600-talet.

Där lät han bygga det första huset på tomten, ett palats i holländsk renässansstil,1647-1651. Byggnaden bestod av tre våningar och hade ett högt sadeltak med gaveln mot torget.
En mäktig sandstensportal, som har sin motsvarighet inne på gården, är utförd av Didrik Blume. Den bär Torstensons och hans hustru Beata De la Gardies vapen.


Renässansportalen mot Fredsgatan, från det ursprungliga Torstenssonska palatset.
Fotograf Albabos                                                           

Det Torstensonska palatset syns i Suecia-verket på plansch nummer 40, tryckt 1667.

Bokstäverna på bilden A: Makalös, De la Gardieska palatset vid Norrström B: S:t Jacobs kyrka F: Torstensonska palatset

 

Lennart Torstenson var född 1603 och dog 1651. Han var greve och fältmarskalk.

  
Lennart Torstenson 1648                                                       


Grevinnan Beata De la Gardie 1612-1680.
Beata De la Gardie gifte sig 1653 med Per Brahe d y.
För dem båda var det andra äktenskapet.
Beata hade tidigare varit gift med krigaren Lennart Torstensson.


Grevinnan Beata de la Gardie. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl 1666.

Efter Torstensons död hade huset flera ägare.

Efter Lennart Torstenssons död 1651 ärvde den tioåriga sonen Anders Lennartsson egendomen.
1696 drogs byggnaden in till Kronan men återlämnades samma år till Torstenssons arvingar.

På 1730-talet eldhärjades huset och efter lite reparationer hyrdes det ut till olika näringsidkare.

År 1764 köptes det Torstensonska palatset av köpmannen Claes Grill, som var direktör i Ostindiska kompaniet.   


Claes Grill

Fram till 1783 ägdes sedan byggnaden av bland annat greven Ture Gabriel Bielke.

När Jean Eric Rehn reparerade det Torstensonska huset var det tydligen riksrådet Bielke som bodde där.


Ture Gabriel Bielke (1684-1763). Riksråd och greve.
Han valdes in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1760.

Han gifte sig 1715 med grevinnan Charlotta Christina Piper, dotter till Karl XII:s kungliga råd som dog i rysk fångenskap 1716.
1731 gifte han sig med grevinnan Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg.

Genom sina båda giften blev han en av sin tids rikaste män.


Portätt av grevinnan Charlotta Christina Piper ca 1715.
Född 1693 död 1727,
Hon gifte sig med Ture Gabriel Bielke 1715.

 


Torstensonska palatset. Lavering av Erik Palmstedt på 1780-talet.

Gustav III:s syster prinsessan Sofia Albertina köpte fastigheten i februari 1783. I mars samma år instiftade hon ett fideikommiss av fastigheten för det regerande kungahuset.
Hon lät arkitekten Palmstedt göra om den Torstensonska byggnaden och infoga den i sitt nya palats mot Gustav Adolf torg.


Sofia Albertina

 Vid den stora ombyggnaden 1948-52 integrerades byggnaden helt med Sofia Albertinas palats.

 

 

 

Taggar: