Jean Eric Rehn 300 år - kommentarer till hans egen förteckning n:o I om Salsta

  • Allmänt

Förteckning n:o I

En del av de byggnader och personer som finns i Förteckning n:o I har jag redan tidigare beskrivit på bloggen: http://www.historiehuset.se/blog/jean-eric-rehn-300-ar

Här kommer fler kommentarer till Jean Eric Rehns Förteckning n:o I

Salsta

Salsta Repareradt den stora wåni[n]gen och Trappan Hans E: Grefwe Brahe tillhörigt (Jean Eric Rehn)


Av Alexandru Baboş

Lite om Salstas historia

Bielkes renässansslott

Här har funnits en gård sedan medeltiden. På 1500-talet var det släkten Bielke som blev ägare till Salsta. Då byggde Nils Bielke ett renässansslott i tre våningar på den gamla gårdstomten.
Det var på udden i dåvarande Salstasjön. Det finns avbildat i Erik Dahlberghs Suecia antiqua.

Salsta 

Dahlbergh, Erik, konstnär (1625-1703)
Teckningen utförd 1666-1667 
Med påskrift: Sahlstadt.- tous les autres fenestres ont de mesme bordure.

Sedan beboddes det av flera från släkten Bielke.

Bielkes barockslott   1672-1678

Nils Bielke d.y. lät bygga det nuvarande slottet med parkanläggning, åren 1672-1678. efter ritningar av arkitekten Mathias Spihler, en lärjunge till Jean de la Vallée, och medhjälpare till Nicodemus Tessin d.ä. Det är byggt i en öppen fyrkant, i två våningar och en källarvåning.


Plan över Salsta slott, 1670-tal
Tunt tecknad med svart tusch, ifylld med grå vattenfärg.
Fotograf: Jens Mohr

Nils Bielke var inspirerad av den franska barocken och slottet byggdes med slottet Vaux-le-Vicomte som förebild.


Vaux-le-Vicomte

Också trädgårdsanläggningen var franskinspirerad efter hur Nils Bielke, med egna ögon, hade sett hur Ludvig XIV:s miljö var utformad i Versailles.

Braheätten

Med tiden gick Salsta över till Braheätten och det var Magnus Fredrik Brahe som var ägare till Salsta i slutet på 1700-talet. Han lät genomföra de renoveringar av slottet, som Jean Eric Rehn fick i uppdrag att utföra. Han lät bygga den svängda yttertrappan och lät modernisera inredningen i huvudvåningen med bland annat moderna kakelugnar.


Statens fastighetsverk, fotograf: Sven Tideman

Här följer två väldigt trevliga bloggar om Salsta:

Miras mirakel Salsta slott:

http://mirasmirakel.blogspot.se/2013/02/salsta-slott.html

Miras mirakel Salsta slott – en titt inuti:

http://mirasmirakel.blogspot.se/2013/02/salsta-slott-en-titt-inuti.html

Jag vill också rekommendera följande uppsats i konstvetenskap av Johanna Karlsson, Högskolan på Gotland:
”Från en lärd, till en man av värld. En ikonologisk analys av nitton porträtt av kända 1600-tals män.”
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:637889/FULLTEXT01.pdf

 

Taggar: