Jean Eric Rehn 300 år - kommentarer till hans egen förteckning n:o I om ett stort Hus på Forsmarcks Bruk

  • Allmänt

Förteckning n:o I

En del av de byggnader och personer som finns i Förteckning n:o I har jag redan tidigare beskrivit på bloggen: http://www.historiehuset.se/blog/jean-eric-rehn-300-ar

Här kommer kommentarer till Jean Eric Rehns Förteckning n:o I

  Förteckning på alla af mig gjorde desseiner till Bygnader och andre decorationer så uti kyrckior som och till Kongl. Slåten och Theatern (Jean Eric Rehn)

Ord att förklara:

dessein

Dessein, franskt ord besläktat med engelskans design. Äldre benämning på ritning, plan eller utkast till byggnader, befästningar, handarbete som broderier och annat.
Svenska Akademiens ordbok: Dessäng.

- - -

  ett stort Hus på Forsmarcks Bruk, med generall Plan Hofmarchalken Jenni[n]gs tilhörigt. (Jean Eric Rehn)

John Jennings

Bilden föreställer John Jennings till höger, på besök hos sin bror Frans och hans hustru Jeanne Élise Trembley.
Det är en målning gjord 1769 av Alexander Roslin. Målningen tillhör Nationalmuseum.

John Jennings var son till Frans Jennings och född i Stockholm 1729. Han var köpman, industriman, bruksägare och politiker.
Fadern, Frans Jennings var född i Belfast. Han var affärsman och gjorde sig en förmögenhet genom export av järn.
Han övertog Forsmarks bruk efter De Geer och inledde ett samarbete med skotten Robert Finlay.

Efter Frans Jennings död år 1754 övertog sonen John hans plats i firman Jennings & Finlay.
Efter ekonomisk kris upplöstes firman, Robert Finlay fick överta Gimo bruk och Forsmarks bruk tillföll John Jennings.

John Jennings gifte sig med Hedvig Sofia Plomgren 1753 och han fick hovmarskalks namn år 1770.
Han dog 1773 på Forsmarks bruk.


Frans Jennings

Lite om Forsmarks tidigare historia

Forsmark är ett bruk som tillhört drottning Kristina. Där tillverkades tackjärn, stångjärn och kanonkulor.

I juli 1719 brändes Forsmark av ryssarna och endast kyrkan och ett par boningshus klarade sig.
Efter branden fick Forsmarks bruk åtta års skattefrihet för att kunna återuppbygga bruket. En ny herrgård av trä återuppbyggdes efter händelsen, belägen norr om nuvarande huvudbyggnad.

Mellan 1738 och 1751 var bruket i De Geers ägo.

Gamla herrgården

John Jennings tyckte att herrgården i trä var för enkel, trång och anspråkslös och jämfört med grannbrukens herrgårdar inte tillräckligt ståndsmässig.
Han lät därför bygga en ny huvudbyggnad av sten medan de båda fristående flyglarna bibehölls. Den kallas idag Gamla herrgården och stod klar år 1765.


Gamla herrgården med flyglarna, 2017
Wikipedia, fotograf Holger Ellgaard

Men Jennings var ändå inte helt nöjd med herrgården och bara tre år senare kontaktade han därför arkitekten Jean Eric Rehn som fick i uppdrag att rita och leda byggarbetena.
Han ritade den nya herrgården, den som enligt Jean Eric Rehns egna förteckning kallades, ett stort Hus på Forsmarcks Bruk, med generall Plan Hofmarchalken Jenni[n]gs tilhörigt.
Det är nuvarande Forsmarks herrgård som stod klar år 1774. Det var året efter John Jennings död.


Jean Eric Rehn. Målning av Lorenz Pasch d.y. 1760

Nya herrgården

Nya herrgården blev ett franskinspirerat stenhus i tre våningar, där gästrummen placerades på tredje våningen. Det var för att man inte fick plats för sidoflyglar.
Herrgården placerades, enligt Jean Eric Rehns planering, i en lång centralaxel med Forsmarks kyrka i östra änden.
Den gamla herrgården fick stå kvar och blev bostad för bruksinspektören.

Ett år innan nya herrgården stod färdig, 1773 dog John Jennings och hans änka fick ta över bruket. För Hedvig Sofia von Plomgren innebar det ett omfattande arbete men även stora omkostnader för att täcka familjens banklån och hon tvingades sälja Forsmarks bruk 1781.


Vy över Forsmarks bruk på 1790-talet. Akvarellerad pennteckning av Elias Martin.

Forsmarks herrgård

Forsmarks herrgård, huvudfasad
Wikipedia, fotograf Holger Ellgaard


Forsmarks herrgård, gårdsfasad
Wikipedia, fotograf Holger Ellgaard

De stora smidesgrindarna som avslutar gårdsplanet mot öster ritades av Jean Eric Rehn.

Rehns smidesgrind och centralaxeln mot öster.
Wikipedia, fotograf Holger Ellgaard

Forsmarks herrgård, fasaderna mot nordväst, augusti 2017
Wikipedia, fotograf Holger Ellgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: