Jan Svanberg

  • Allmänt

Här är två böcker som Jan Svanberg skrivit som jag har:

Sankt Göran och draken

 

Medeltida byggmästare i Norden

I den här boken får vi veta hur skickliga yrkesmän, som timmermän, murare och stenmästare byggde kyrkor och borgar i Norden,
hur arbetet organiserades vid byggnadshyttorna och vilka roller arkitekterna och byggmästarna spelade.

Vi får också veta vilken viktig roll ölet spelade för särskilt de ständigt törstiga murarna.

Taggar: