Historiska språkinfluenser

  • Allmänt

I varje historisk epok kan man se en särskilt prestigebärande grupp eller institution i samhället som ger mönster för samhället i övrigt och sätter sin prägel på utvecklingen.

Under 1600-talet var det kyrkan som var mönstergivande för språket.

På 1700-talet var det adeln.


 

Under 1800-talet staten och ämbetsmannaklassen.

 

Under 1900-talet och i synnerhet efter andra väldskriget och nu idag är det medierna som är den prestigebärande och mönstergivande institutionen.


En reporter från SVT. CC, Mikael Altemark

 

Om du idag söker en norm för vad svenska språket är, då går du inte till Bibeln, inte heller till lagtexten, du går till medierna.

Massmediespråket speglar mediernas behov av nyheter. I en tid då massmedierna är normgivande blir därför den språkliga förändringen mycket stor.

Taggar: