Här kan du få hjälp med det som rör konkret undervisning

  • Allmänt

Av Maud Ekblad
 

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP MED DET SOM RÖR KONKRET UNDERVISNING

Söker du en mentor, coach eller handledare?

DET HÄR ÄR MINA  SPECIALOMRÅDEN

Vill du lära dig att

levandegöra undervisningen?

göra undervisningen så konkret som möjligt?

arbeta med tema och projekt som en metod i undervisningen?

arbeta ämnesövergripande?

använda muséerna som en resurs i undervisningen?

utgå från det nära, t ex lokalhistoria i skolan?

 

 

 

Taggar: