Gustav III:s kröningstavla Nationalmuseum – en resurs i undervisningen 6

  • På museet

Mina erfarenheter av muséerna som en resurs i skolan

Eleverna tittar på tavlan Gustav III:s kröning

Om du inte har en guide när ni går på Nationalmuseum så kan du som är lärare berätta för eleverna lite om tavlan och lite om konstnären genom att läsa här.


Gustav III:s kröning, Carl Gustaf Pilo, Nationalmuseum, Foto: Linn Ahlgren CC Public Domain

Carl Gustaf Pilo arbetade med målningen åren 1782–1793.

 

Carl Gustaf Pilo

Carl Gustaf Pilo.jpg
Carl Gustaf Pilo, självporträtt.
Porträttsamlingen på Frederiksborgs slott. Public Domain

Carl Gustaf Pilo (1711-1793) var son till målaren Olof Pilo och hans maka Beata Jönsdotter Sahlstedt. Han var sjätte barnet och två av hans bröder blev också målare.

1740-1741 flyttade han till Danmark.

Han fick en anställning som ritlärare vid krigsskolan i Köpenhamn 1741. Därefter fick han måla ett porträtt av kronprinsessan Louise och fick en anställning som hovmålare 1745. Han var hovmålöare i 15 år.

Drottning Louise av Danmark och Norge i kröningsklänning. Målning av Carl Gustaf Pilo 1747.
Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, Public Domain

Vidare blev han lärare och senare professor vid danska konstakademien 1748.

1748 är en höjdpunkt i hans yrkesliv.

1749 blev han teckningslärare för kronprins Kristian.

1771 valdes han till direktör för danska konstakademien.

I oktober 1772 såg sig Pilo tvungen att bege sig till Sverige. Han sökte förgäves arbete i Stockholm och 1775 begav han sig till Nyköping, som var hans barndomsstad.


Gustav III, från Alexander Roslins porträtt,
Nationalmuseum, Public Domain

1777 valdes han emellertid till direktör för Konstakademien i Stockholm och det var nu som Gustav III besökte honom. Kungen var noga med att välja konstnär och det blev Carl Gustaf Pilo som fick beställningen att måla ”Gustaf III:s kröning i Stockholms Storkyrka”.

Carl Gustaf Pilo hade en stil att måla som liknade karolinska porträtt, men även Rembrandts sätt att måla.

Bellman, Martin och Sergel tillhörde hans närmaste vänner.

 

Men Pilo var nu en gammal man, han var 70 år och sa först nej till Gustav III. Han hade ju inte varit med i Storkyrkan under kröningen och han hade heller aldrig målat något grupporträtt. Men det brydde sig kungen inte om.


Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka den 28 september 1675. Ehrenstrahl, Nationalmuseum, Public Domain.

Karl XI ses sittande på silvertronen.

Det var tänkt att målningen skulle höra ihop med ”Karl XI:s kröning” som Ehrenstrahl hade målat och som då hängde på Drottningholm.
 

1780 trädde Pilo i tjänst. Målningen påbörjades två år senare och det här blev ett uppdrag som fyllde resten av Pilos liv. Men sjukdom och försvagad syn förhindrade honom att göra färdigt målningen.

För Gustav III blev de karolinska kungarna förebilder och Gustav III ville därför krönas i en dräkt som var inspirerad av Karl XI:s kröningsdräkt.


Detalj ur Karl XI:s kröning, Ehrenstrahl,
Nationalmuseum, Public Domain

 

Arbetet med tavlan börjar

1782 började han med arbetet.  I räkenskaperna för Drottningholm kan man se att det står att han fick 1000 riksdaler om året för ”allehanda historiska målningar”.

Men Carl Gustaf Pilos syn blev allt sämre. Han gjorde många ommålningar och det tog lång tid.

Den 29 maj 1772 ägde Gustav III:s kröning rum i Storkyrkan i Stockholm.

Platsen är Storkyrkan i Stockholm. Kungen bär en juvelprydd vitskimrande sidendräkt.

Till höger ser man drottning Sofia Magdalena under kröningsstolens gyllene skulpturer.

Kungens båda bröder hertig Carl och hertig Fredrik Adolf i i sina dräkter med blåa mantlar och de nya hertigkronorna på sina huvuden.

Människorna på tavlan representerar de fyra stånden: bönder, borgare, präster och adel. Pilo har placerat dem på ett ledigt sätt kring kungen och drottningen, som om de småpratade med varandra.

Längst upp till höger i tavlan ser vi Pilo själv och konstnären Elias Martin.

Vilka andra syns på tavlan?

Prinsessan Sofia Albertina, ärkebiskop Beronious, riksrådet Horn, riksrådet Sinclair, kanslipresident von Düben, riksrådet Reuterholm, riksrådet Funch, riksrådet von Wallwijk, riksrådet Ribbing, riksrådet Arnell, riksrådet Falkenberg, riksrådet Falkengreen, riksrådet Wrangel, riksrådet Ehrenkrona, riksrådet Beck.Friis, riksrådet Gyllenstierna, riksrådet Kalling, fältmarskalken von Fersen, lantmarskalken Leijonhufvud, talmannen Sebaldt, biskop Mennander, talman Hansson, biskop Schröder, representant från bondeståndet i Vingåkers dräkt.

1792 blev Gustav III mördad.

1793 avled Gustaf Pilo. Han var 82 år då. Han hade målat kröningstavlan in i det sista, men den var ofullbordad.

 

Det är bara den delen kring kungen som är helt färdigt med äldsta riksrådet Adam Horn och ärkebiskop Magnus Beronius.
Det är de som sätter kronan på kungens huvud.

 

Trots att tavlan inte blev färdig, ses den som ett av Sveriges främsta mästerverk från 1700-talet.

Färgerna på tavlan är djupt gröna och gråbruna, men tavlan har genomgått en förändring. Grunden har på en del ställen smält och färgen har runnit och på andra ställen har den underliggande färgen trängt genom övermålningen, Då har ansikten till exempel blivit fördubblade.