Genvägar till historien - Tolkningen av vår historia förändras ständigt

 • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 

TOLKNINGEN AV VÅR HISTORIA FÖRÄNDRAS STÄNDIGT

Av Maud Ekblad

Varje tid tillför något nytt till forskningen och det är om det jag vill berätta här i mina bloggar. Det handlar om historiska personer och händelser som varit olösta gåtor. Men jag vill också berätta om forskningen, vilka forskarna är och vad deras yrken går ut på.

Jag vill se på historien i sin helhet och försöka se sambanden mellan olika historiska företeelser.

I Uppsala, på Rudbecklaboratoriet, pågår DNA-forskning, under Marie Allens ledning. Marie Allen är professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Där försöker man lösa gåtor kring bl a Bockstensmannen, Karl XII och heliga Birgitta. Men bara när tiden räcker till. Historiska personer prioriteras inte där, för det är åt polisen man arbetar för att hjälpa till med svårlösta kriminalfall.

Huvudsyftet med de historiska analyserna är att man testar sina metoder så att de rättsgenetiska analyserna kan förbättras i framtiden. Det är detta som jag särskilt har intresserat mig för.

Därför blir det några av dessa historiska personer jag har valt att skriva om.

Vad är det som gör att vi är intresserade av just de här historiska personerna? Vad är det som väcker vår nyfikenhet?

I mitt fall är jag lika intresserad av de levande som de döda. Därför har jag valt att särskilt följa forskarna bakom deras nya historiska upptäckter. Marie Allen, expert på DNA-analyser och Oscar Nilsson, arkeolog och modellmakare. De är dem jag följer mest i spåren.

Flera av de historiska personerna eller händelserna som jag har valt att skriva om här är resultat av arbeten som Marie Allen eller Oscar Nilsson utfört.

Andra forskare som jag presenterar är arkeologer, osteologer, kriminaltekniker, runologer, numismatiker, dräkthistoriker m fl. Listan kan göras lång…

Så mycket som möjligt försöker jag följa forskarna i deras arbete, beskriva den historiska personen eller händelsen utifrån både gamla och nya rön, för att kunna sätta in resultaten i nya perspektiv.

Vi kommer att möta såväl Bockstensmannen som Biskop Brask, drottning Kristina men också Kopernikus, de omkomna på Vasaskeppet och Birger jarl. Gerumsmanteln är också ett historiskt föremål där jag haft kontakt med forskaren, i det här fallet Weine Drotz, kriminaltekniker.

Mitt arbete bygger på kunskapsinhämtning, intervjuer, föredrag, fältarbete och givetvis ett stort antal museibesök.

Vad som slår mig under arbetets gång är hur många kunniga människor det finns, var och en med sin kompetens inom ett område. Och med dessa samarbeten och all denna kraft tillsammans, får vi dessa fantastiska resultat. Det skulle vi aldrig ha fått om man bara hade arbetat var och en för sig.

Och gränser, både omöjliga och möjliga har passerats!

Men gränser kan också vara av många olika slag. Var går gränsen för gravöppningar till exempel? Är det rätt att öppna drottning Kristinas grav i Rom för att för att eventuellt göra en könsbestämning.

Gravöppningar kan skapa starka känslor. Många anser att det är en integritetskränkning även på en död person.

Oscar Nilsson vill som modellmakare förena kunskap med fantasi. Det vill jag med.

Själv har jag gått två kurser i England i Levande historia & museipedagogik. De hette ”Learning from the Past – Learning from Sites and Objects”. Det var två mycket bra kurser. Vi fick lära oss att närma oss historien som detektiver. Leta efter spår, göra undersökningar, intervjuer, söka i arkiv mm. Den ena ”siten” var Osborne house på Isle of Wight, drottning Victorias sommarslott och den andra var Clark Hall, ett 1600-talshus i Yorkshire. Två helt olika miljöer. På drottning Victorias slott fanns förstås en massa föremål och mycket arkivmaterial, t ex listor på vilka som hade arbetat på slottet, hur länge de hade arbetat, deras löner osv.

Clark Hall var ett helt fantastiskt hus för att användas i pedagogiskt syfte. Där hade allt stått stilla i 300 år. På fruns sminkbord låg till och med puderdosan kvar. När mannen i huset, som spelades av Tony Stevens, fick besök satte han igång klockan i salongen och tiden ”började gå igen”. Det var verkligen ett sätt att förena kunskap med fantasi.

Det här är ett grepp att se historien från ett annat håll än vad vi är vana vid. Så småningom kommer jag också att skriva om Karl XII.
Jag kommer att berätta den vanliga historien, men också sägner om Karl XII. Hur ser en etnolog på historien om kulknappen?

Här kan vi läsa fältskär Neumanns dokumentation för att ta del av hur Karl XII:s skador uppstod, som är en ögonvittnesskildring, ja, t o m mer än en ögonvittnesskildring, eftersom Neumann själv var på plats och utförde behandlingarna. Jag kommer att skriva om de gravöppningar som gjordes många hundra år senare - och se hur bedömningen gjordes då - och visa hur de försökte ta reda på hur Karl XII:s skador kom till. Det gör att man får en kontinuitet i historieförloppet.

Vi ser också vad DNA-analyser kan tillföra forskningen om Karl XII.

Att sedan göra kopplingar till de historiska målningarna och få reda på lite annorlunda bakgrundsfakta ger ytterligare vinklingar av historien. TOLKNINGEN AV VÅR HISTORIA FÖRÄNDRAS STÄNDIGT...

Här kommer att följa ett antal bloggar kring detta tema.

 
Osborne house på Isle of Wight. Foto: Loz Pycock Wikimedia

 

Här följer innehållsförteckningen för "Genvägar till historien"

 1. Tolkningen av vår historia förändras ständigt

 2. Marie Allen - rättsgenetiker

 3. DNA

 4. Oscar Nilsson – modellmakare

 5. Bäckaskogskvinnan

 6. Osteolog -osteologi

 7. Datering

 8. Granhammarsmannen

 9. Weine Drotz - kriminaltekniker

 10. Gerumsmanteln

 11. Konservator

 12. S:t Lars kyrkogård

 13. Arkeolog

 14. Lars Andersson - arkeolog

 15. Den arkeologiska utgrävningen vid Broby bro

 16. Estrid

 17. Runriket

 18. Runor

 19. Om ortnamnet Broby bro

 20. Jarlabanke

 21. Birger jarl

 22. Magnus Ladulås

 23. Heliga Birgitta

 24. Heliga Katarina

 25. Knut den Helige

 26. Bockstensmannen

 27. Solbergamannen

 28. Kopernikus

 29. Gustav Vasa

 30. Biskop Brask

 31. Gustav II Adolf

 32. Livrustkammaren

 33. Regalskeppet Vasa

 34. Regalskeppet Kronan

 35. Drottning Kristina

 36. Karl XII

 37. Barbro Klein - etnolog

 38. Barbara Kirschblatt-Gimblett - etnolog

 39. Gustav III

 40. Helander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: