Genvägar till historien - Solbergamannen

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 
SOLBERGAMANNEN

Av Maud Ekblad


CC, Foto: Ninni Gahnström, Gotlands Museum

Solbergamannen, rekonstruerad av Oscar Nilsson utifrån ett kranium av en man som dog i striderna 1361.

 

Slaget om Visby

År 1340 blev Valdemar Atterdag kung i Danmark. Han tog tillbaka Skåne, Halland och Blekinge från Sverige. Han seglade med sina krigare till Gotland.

År 1361, då Valdemar Atterdag intog ön dog ca 2000 gotlänningar i strid.

 

Vad betyder namnet Valdemar Atterdag?

Atterdag betyder ”åter dag”, kommer av hur han genom våld och list återskapar riket.

 

Här har forskarna gjort en utgrävningen av en massgrav vid Korsbetningen 1928-1929.

På den här platsen begravdes 1800 stupade och utgrävningen har visat hur de var utrustade. De döda begravdes med sina rustningar.

 

Det har varit osteologiska undersökningar, DNA-analyser och rekonstruktioner.

Genom analyser av kol- och kväveisotoper utförda av Arkeologiska Forskningslaboratoriet i Stockholm och University of California, USA, vet vi att han ätit spannmål, fläsk- , nöt- och lammkött samt även en hel del insjöfisk och tamfågel. Solbergamannen har haft i stort sett samma kosthåll från de yngre tonåren till vuxen ålder.

I båda fallen ligger hans värden inom ramen för vad som tidigare har uppmätts från andra medeltida visbybor, människor begravda i S:t Hans, S:ta Gertrud och S:t Mikael.

Nu finns också svaret på svavelisotopdata, som kan visa på ett eventuellt avvikande geografiskt ursprung, om han var gotlänning eller inte.

Det finns inga indikationer på ett avvikande geografiskt ursprung, inga indikationer på att han avviker från övriga undersökta medeltida gotlänningar, men det går aldrig helt säkert att fastställa att han kommer från Gotland.

Utställningar finns på Gotlands Museum (Fornsalen) i Visby och Historiska museet i Stockholm.

 

Taggar: