Genvägar till historien - Runriket - Lekplatsen vid Jarlabankes bro

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 
RUNRIKET - TEMAPARKEN

Av Maud Ekblad

 


Foto: Maud Ekblad


Foto: Mattias Ek CC Stockholms läns museum

 

Temaparken – leka och lära

Vid Jarlabankes bro i Täby finns en temapark som berättar om besöksmålen i Runriket kring Vallentunasjön.

Här står upplevelsen i centrum. Parken är ett mellanting mellan en lekplats i traditionell bemärkelse och en utställning. Det är konstnärerna Annika Oscarsson och Thomas Nordström som är formgivare och som har tillverkat redskapen.
 

Lärande i omgivningen

Som en del av ett större projekt, "Lärande i omgivningen" - "Learning from the Environment" åkte vi dit med våra elever som gick i Förberedelseklass i Järfälla, för där kan man leka samtidigt som man lär sig både historia och svenska språket.

Länk till beskrivning av projektet: http://www.historiehuset.se/blog/beskrivning-av-projektet-larande-i-omgivningen

Här på bloggen tänker jag sätta in platsen i ett större sammanhang, genom att visa både lekplatsen och dess motsvarighet  till den verkliga platsen kring Vallentunasjön.

Vattnet i mitten av parken har formen av Vallentunasjön och runt omkring ligger de nio utflyktsmålen, som konstnärerna har utformat så att det går att leka med eller i dem.

 

Jarlabankes bro,

Täby kyrka och sandlåda,

Estrids skelett,

Drakklätterställningen, som är en tredimentionell drakslinga med skulpterade gjutna drakhuvuden,

Gunga i form av kors från Risbylestenen,

Stenen med runinskrift,

Gullbron, modell av Vallentunasjön,

Vikingaskeppsgungan och

Arkils tingstad i miniatyr.
 

Den ursprungliga lekplatsen revs för att ge plats åt ett nytt lek- och lärområde som blev tematiskt utformat.

Temaparken blir som Runriket i miniatyr, en upplevelsepark.

Jarlabankes bro


Ingången till Jarlabankes bros lekplats med vikingatema.


Jarlabankes bro från norr.
Foto: Mattias Ek

Täby kyrka

   
Täby kyrka Foto: Maud Ekblad                                                                Foto: Mattias Ek
Inspirationen till lekstugans yttre form är hämtad från hur de första gårdskapellen tros ha sett ut.

Broby bro


Jarlabankes bro. Lekplats. "Estrids grav".
Foto: Mattias Ek

 

 
Relief i sten. Vi tror det är Estrid.  Foto: Maud Ekblad


Skelettgrav från Broby bro. CC Stockholms läns museum

Fällbro


Foto: Maud Ekblad
På bilden ses en klätterställning som slingrar sig likt djurornamentiken på runstenarna.


Foto: Mattias Ek


Runristningen vid Fällbro Foto: Alf Nordström

Risbyle


Foto: Mattias Ek


Foto: Maud Ekblad


Runsten U 161. Ett unikt kors av rysk-bysantinsk typ. Detta kors är nu Täby kommuns vapen.
Foto: Mattias Ek


U 161 På runstenen är flera kors ristade. Formen på korset i mitten tyder på att runristaren har inspirerats av kristna symboler från det Bysantinska riket.
Korsformen används fortfarande i området kring Svarta havet och t ex i Grekland och andra delar av östra Medelhavsområdet.
Foto: Mattias Ek

Gällsta


Foto: Maud Ekblad


På bilden ses en sten där man kan prova att rista egna runor, med mjuka kalkstenar från markbeläggningen.
Foto: Mattias Ek


Runsten U 232 Foto: Mattias Ek

Gullbron - modell av Vallentunasjön

Här finns en ett drakhuvud som med en knapptryckning börjar spruta vatten. Vattnet fortsätter under en bro, ned mot något som har formen av Vallentunasjön.
Det var den enda saken som inte fungerade när vi var där. Jag har inget foto på detta.


Gullbron U 236
"Ulfs arvingar i Lindö låter resa dessa stenar efter sin fader och broder och gjorde bron. Visäte högg". Stenen står på sin ursprungliga plats.
På 1600-talet var runforskare här och beskrev en vägbank över våtmarken med fyra resta stenar. Det är bara den här stenen som står kvar på stället.
Vallentunasjön sänktes på 1800-talet för att få mer åkermark.Vattennivån var tidigare 1,5 - 1,8 meter högre än idag. När vikingatidens byggdes var det här ett svårframkomligt våtmarksområde.
Foto: Mattias Ek

Vikingaskeppsgungan - Vallentuna kyrka


Foto: Mattias Ek


En båt som kan gunga fram och tillbaka, inspirerad av runinskriften om skeppsbrottet på Holms hav.
Foto: Maud Ekblad

Runsten U 214 i Vallentuna kyrka "---och Ingeborg efter sin man, han drunknade på Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av."
Foto: Alf Nordström
 

Arkils tingstad
 


På bänkarna sitter barn på ett sätt som påminner om Arkils tingstad.
Foto: Mattias Ek


Foto: Mattias Ek

Jag  har skrivit en Fältrapport för kulturarvsanalys i Etnologi. Här kan du ladda ner den:
"Runriket - hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar."

Länk:  http://www.historiehuset.se/sites/default/files/www/F%C3%A4ltrapport%20Runriket%20Kulturanalys%20universitetet.pdf

 

Lek- och lärområde

   

"Att äga"

När jag ser det lilla huset i parken kommer jag att tänka på när jag själv var väldigt liten, kanske 5 år och var i Parkleken i Grimsta i Vällingby.
Där fanns också små hus. Det är ett bestående minne för mig. Det fanns fem små hus i olika färger som man kunde hyra en timme. Det var givetvis gratis.
Men man måste skriva upp sig på en bokningslista, som tanten i parken hade. Det var så populärt att jag minns att jag fick vänta en hel vecka tills det blev min tur.
Det var spännande att boka och vänta på nyckeln och lycka att få hämta nyckeln till ett av husen. Det var som om jag "ägde" det.
När man väl fick komma dit och leka öppnade man fönsterluckorna (som barnet innan mig just hade stängt), sopade man, skakade mattor (som den innan mig också redan hade gjort)
och fejade. Man hade fika med sig och sedan timmen hade gått återstod bara att stänga för fönsterluckorna igen och låsa och lämna tillbaka nyckeln.
Då var det dags för nästa barn att hämta nyckeln, låsa upp och bli "nästa ägare". Och jag hade att vänta en hel vecka tills nästa gång.


Det här är inte parkleken i Grimsta, utan bilden är tagen i Tensta.
Men man kan se liknande små hus i rött och blått i bakgrunden.

Detta visar att det är viktigt för barn att ha ett lek- och lärområde.

En plats måste integreras med klassrumsarbete - det är viktigt med förberedelser inför ett besök - barnen måste kunna delta aktivt på något sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: