Genvägar till historien - rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Johan"

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 

SKELETTET "JOHAN"

 

 Foto: Vasamuseet

”Johan”

Kranium till skelettet Johan.

Johans kvarlevor återfanns relativt väl lokaliserade i ett av lastrummen där ankarkätting och kanonkulor förvarades.

Fynden i hans närhet utgörs av skofragment och delar av en jacka i mörkblått ylle av hög kvalitet. Kanske betyder det att han hade en högre social status.

Han skulle kunna vara den gamle kapten Jonsson men vad han hade i hålskeppet att göra är oklart.

 

Johan var 50 eller 60 år gammal och 160 cm lång.

Han var en ärrad gammal man. Käkbenet i överkäken var till en tredjedel nerbrutet av parodontit, det vill säga tandlossning och tänderna hade flera kariesangrepp.
I underkäken hade Johan bara kvar sina framtänder och en visdomstand. De övriga har sannolikt dragits ut och käken läkts fint efteråt.

Vänster höftbensled och lårbenskula uppvisar sjukliga förändringar. Det vänstra vadbenet visar spår efter ett gammalt benbrott. Frakturen är inte helt benläkt vilket kan bero på att läkningsprocessen störts. Antagligen började Johan gå på benet för tidigt. De mellanfotsben som hittats är deformerade.

Kanske har han någon gång fått fötterna krosskadade. Han hade förlorat två tår på sin högra fot. Det kan ha orsakat kallbrand med åtföljande amputation av tåben.

 

Taggar: