Genvägar till historien - rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Ivar"

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 
 

"IVAR"


Foto: Vasamuseet

Ivar, den äldste mannen som hittats. Han var 40-60 år och 173 cm lång.
Han bar musköt och kruthorn och var troligen militär och vakt ombord. Hans kvarlevor hittades längst förut på trossdäck, långt ner i Vasa.

Några små rester av hans klädedräkt har också påträffats, silverknappar och handskar.

Här var det mörkt och utrymmet användes vanligtvis som förråd för artilleri på den tidens örlogsskepp.
Här hade han med sig en lykta. Överdelen till den finns kvar och har tydliga brännmärken.

"Ivar" har skador i fötterna vilka bör ha lett till att han haltade. Hans tänder är ordentligt nötta och han hade en hel del problem med tandsten och karies, så pass illa att bakterier har brutit ner delar av underkäken.
 

Ivar är funnen i ett relativt slutet område i ett trångt utrymme fram i fören.
Utrymmet avskärmas av skott och har två luckor med sarg, den ena från undre batteridäck, den andra ner till hålskeppet.

Det är möjligt att Ivar kan ha spolats ner från undre batteridäck ovanifrån men det verkar mindre troligt med tanke på sargen runt luckan.

Kanske låg dessutom luckorna på?

Man kan bara spekulera över varför "Ivars" ben befann sig så här långt nere i skeppet,  men genom de kunskaper man har om dåtidens praxis. kanske vi kan få några svar.
 

Fynd

1 skobotten

1 tråd i guld

1 ring

1 musköt och laddstake

1 lykthuv

1 sula

1 sko

1 knapp

1 pipa

1 kruthorn

1 lock till kruthorn

1 propp till kruthorn

1 handske

 

Ivars tillhörigheter ger oss en fingervisning om vilken roll han hade ombord.

 


Foto: Vasamuseet

Den vackra silverknappen återfanns vid skelettet och den hade kanske dekorerat Ivars rock?

Trossdäcket torde inte ha varit en del av skeppet där vem som helst av besättningen fick röra sig, vilket gör att Ivar bör ha haft ett ärende dit ner.

Det var vanligt med vaktsystem ombord. Kan Ivar ha suttit vakt därnere eller gick han en runda för att kontrollera att allt var i sin ordning?

Det är trångt och lågt i tak och utrymmet verkar ha utnyttjats som förråd främst för opersonliga föremål.

Av mängden delar från laggkärl att döma har det funnits flertalet tunnor, laddredskap och en del husgeråd, men väldigt lite föremål som kan tänkas vara personliga tillhörigheter.

 

 

 

 

Taggar: