Genvägar till historien - rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Beata"

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 
 
 

OSCAR NILSSONS REKONSTRUKTION "BEATA"


Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet

 

De två identifierade kvinnorna på Vasa, Ylva och Beata, var unga, en bara i tonåren, och den andra i 25-årsåldern.

De var förmodligen fruar eller släktingar till någon i besättningen.

Beata är en av de två kvinnor som återfanns på Vasa. Hon var 25 år och 160 cm lång.

Tänderna uppvisar tecken på undernäring eller sviter av en svår barnsjukdom. Möjligtvis var hon ännu svårt undernärd, vilket kemiska analyser tyder på.

Beata har också ett jack i höger framtand, orsakad av mekanisk nötning av något slag. Skallen uppvisar två genetiska särdrag. Skallsömmen är inte hopväxt vilket är brukligt och hon har en utbuktning vid bakhuvudet, s k Bathrocephali, en genetisk variation hon delar med Ylva.

Fynd

1 kritpipa

4 skor

1 glasknapp

textil 

band

stövelskaft

vante


Foto: Vasamuseet
Delar och fragment av skobottnar i form av fyra sulor samt ett 50-tal delar och fragment.
De fyra sulorna härrör troligtvis från två olika skobottnar.
Lädret hittades i samma område som skelettet "Beata".

 


Foto: Vasamuseet  Skobotten


Foto: Vasamuseet   En knapp av glas
 


Foto: Tony Andersson, Vasamuseet
Troligen ryggstycket till en tröja. Påträffad i samma område som skelettet "Beata".

Beatas fyndkontext är besvärligare än de andra individerna som nämns. Hennes ben är mer utspridda över övre batteridäck och en hel del av dem har även åkt ner till däcket under.

Ett flertal av hennes ben saknar dessutom angiven fyndplats. Trots det finns en samlad grupp ben på babords sida där också hennes kranium är funnet. De fynd som framkommit ger tyvärr väldigt lite information om vem Beata var.

Det är svårt att avgöra om några av dessa föremål tillhörde henne.

Beata tycks ha levt ett hårt liv, sjuklig och undernärd. Nötningen i tanden kanske visar att hon använde den när hon arbetade.

Troligen var Beata ombord som gäst, kanske syster eller fru till någon i besättningen.

Intressant är att hon har samma genetiska variation som Ylva. Kanske var de syskon? En DNA-undersökningen skulle kunna ge svar på den frågan.

 


Foto: Vasamuseet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: