Genvägar till historien - rekonstruktioner av de omkomna på Vasa - "Adam"

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 

OSCAR NILSSONS REKONSTRUKTION  "ADAM"


Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet

Oscar Nilsson har gjort sex rekonstruktioner av omkomna från Vasa.
"Adam" är ett påhittat namn. Det var osteolog Ebba During som tyckte det var bättre i stället för ett nummer.
 

”Adam”

Adam var 35-40 år gammal, ca 165 cm lång. Han hade fått ett slag i ansiktet i sin ungdom som påverkade hans utseende, bland annat knäckt näsben.

Han hade relativt friska tänder, men lätt inflammation i tandkött och käkben. Adam bröt benet vid förlisningen.

Kemiska analyser visar att Adam åt en blandad kost, möjligtvis med tonvikt på kött och hade ett högt intag av protein.

Han var ett av de första skeletten som bärgades av dykarna 1958. Båtsman.

 

De flesta av Adams ben är funna på babords sida, övre batteridäck.  Som flertalet av de omkomna är Adam funnen på övre batteridäck.

Förutom några få småben (t ex fingerben) är fyndplatsen för huvudparten av skelettet väl samlat med en del intressanta fynd relaterade till Adam.

I hans närhet återfanns bland annat ett bantlärmått i trä med lock. Ett bantlär tillhörde musketörens utrustning och bars över vänstra axeln med 12 patronmått i trä eller järn.

Dessa innehöll krut för ett skott med en musköt.


Bantlär från 1600-talets mitt - Skoklosters slott

Fynden

18 rundmynt

2 Klippingar

4 skor

Bantlärmått

Lock till bantlärmått

Hyska

Muskötkulor

Väskbygel

Knivskaft

Knivslida

Adam kanske var en vanlig besättningsman, men att det fanns ett bantlärmått och kulor tyder på att han har burit ett muskötvapen i sin tjänst.

När man blev uttagen till tjänst, som någonting annat än gemene sjömän, valdes först och främst de ut från inlandet, medan de som var mer sjövana fick göra tjänst som sjömän.

Adam hade ett kostintag med övervikt på animaliskt kött, snarare än fisk. Det kan ju stödja teorin att han hade en annan status än en vanlig sjöman.


Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet

 

 

 

 

 

 

Taggar: