Genvägar till historien - Kopernikus

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 
KOPERNIKUS

Av Maud Ekblad

 

"Changing the world, one site at a time..."

Kopernikus (1473- 1543) var vetenskapsman inom många ämnen, men hans främsta var astronomi.

 

 


Nicolaus Copernicus

 

Marie Allens genombrott

Man kan nog säga att det här är Marie Allens genombrott som internationell forskare. Visserligen har hon samarbetet med FBI i USA tidigare, men det här är stort. Hon tillhör det polsk-svenska forskarlaget.


Marie Allen professor i forensisk medicin

 

 

Nikolas Kopernikus (eg. Koppernigk) föddes 1473 i Torun i norra Polen. Han var astronom, matematiker och präst. Han bodde större delen av sitt liv i staden Frauenburg, som senare kom att kallas Frombork.


Födelsehuset i Torun, Mikołaja Kopernika 15/17


Katedralen i Frombork

 

I mer än 200 år har man letat efter Kopernikus kvarlevor. Att han skulle vara begravd i katedralen i Frombork har man alltid trott eftersom han tjänstgjorde där som präst. Men katedralen hade mer än 100 gravar och Kopernikus grav hade ingen markering.

År 1807 gav Napoleon order till en av sina officerare att man skulle leta efter graven. 1939 försökte tyskarna…
 

 

Kopernikus hade studerat mycket som ung. Han hade läst teologi, juridik, matematik, astronomi, naturvetenskap och medicin vid olika universitet i Italien och Polen.

Han räknas som en av tidernas största vetenskapsmän och världens mest kända astronom.

Det var när han studerade som han kom i kontakt med de gamla grekiska skrifterna, många av dem bortglömda.


Det gamla universitetet i Krakow
CC, Lestat (Jan Mehlich)

År 1514 fick han i uppdrag av påven att undersöka varför den officiella kalendern inte stämde. Det visade sig att den ”julianska” kalendern som Julius Caesar hade infört från Egypten ledde till att årstiderna förflyttade sig.

Vårdagjämningen som ursprungligen hade infallit den 21 mars hade förflyttat sig till den 11 mars. Det berodde på att året i den julianska kalendern var 11 minuter och 14 sekunder längre, än den tid ett jordvarv tar runt solen.

Det här förstod Kopernikus, men eftersom det stred mot kyrkans teorier om universum valde han att inte presentera sina teorier och tackade nej till påvens uppdrag.

Den heliocentriska världsbilden

Han läste om den heliocentriska världsbilden och den tilltalade honom. Den heliocentriska världsbilden går ut på att solen är i mitten och att planeterna kretsar kring solen. Helio = sol på grekiska.


Solsystemet enligt Kopernikus
Wikimedia

 

 

Den geocentriska världsbilden

Bland annat ifrågasatte han den officiella kalendern som grundade sig på kyrkans teorier om att solen snurrade runt jorden. Den världsbilden kallas den geocentriska världsbilden.


Bild från 1493, Nürnbergkrönikan
CC, Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff

 

När han presenterade sin idé under första hälften av 1500-talet om att jorden och de andra planeterna rörde sig kring solen, var det exempel på hur en person vågar ifrågasätta en ”sanning” som härskat i årtusenden. Men hans observationer var för riskabla för att kunna publiceras under hans livstid. Men, hans bok gavs ut, ”De revolutionibus orbium coelestium”.

På svenska: ”Om himlakropparnas omlopp”. Han dog samma dag som de återstående sidorna anlände från tryckeriet i Nürnberg, den 24 maj 1543.


De revolutionibus orbium coelestium, första utgåvan, 1543, CC
 

 


De revolutionibus orbium coelestium, andra utgåvan, 1566
Ex Officina Henricpetrina - www.aip.de

 

 

Kopernikus beklagade sig att han aldrig hittade Merkurius när han gjorde sina regelbundna nattliga astronomiobservationer. Men på 1500-talet var inte kikaren uppfunnen.

Sina observationer gjorde han ofta från ett litet torn i försvarsmuren i Frauenburgs domkyrka.

Eftersom det låg nära Östersjön var det ofta dimmigt och molnigt, därför blev det inte så många observationer utan Kopernikus ägnade sig mest åt beräkningar istället.

Kopernikus idéer utvecklades senare av bl a Johannes Kepler, Galileo Galilei och Isaac Newton.


Kepler


Galilei


Newton

 

Mirakler av modern vetenskap                                      

Forskarna är ett helt team. Det är ett samarbetsprojekt mellan polska och svenska  vetenskapsmän, som består av arkeologer, antropologer och genetiker. Dessutom tillkommer historiker.

Prof. Wieslaw Bogdanowicz på Museet och institutet för zoologi, polska vetenskapsakademien och Institutet för kriminalteknisk forskning under ledning av Dr Wojciech Branicki.

Jerzy Gassowski, polsk arkeolog chef för the Archaeology and Anthropology Institute i Pultusk och Marie Allen, Rudbecklaboratoriet Institutionen för Genetik och Patologi.

 

År 2005 påträffade polska arkeologer ett kranium och flera andra delar av ett välbevarat skelett, vid Heliga Korsets altare, som de misstänkte var Kopernikus grav. Det var kvarlevorna av en 70-årig man.

Med kraniet som bas gjordes rekonstruktioner av den begravde mannens ansikte. De stämde väl överens med bilder och andra beskrivningar av hur Kopernikus såg ut.

Han hade förmodligen blå ögon, ljus hy och ljust hår. Kopernikus hade ett brutet näsben och ett ärr ovanför vänster öga. Det är kännetecken som stämmer väl med målningar av honom. Den krokiga näsan var konsekvensen av en olycka som barn.

Genetiska analyser visade att det fanns välbevarat DNA ibland annat några kindtänder. Resultatet av dessa studier har bekräftat att både skallen och lårbenet (och därmed antagligen hela skelettet) hör till

samma person. På Museet och institutet för zoologi har man samtidigt gjort tredimensionella skanningar av alla hittade ben.

 

För att en DNA-analys ska vara informativ vid identifiering måste det finnas referensmaterial som man säkert vet kommer från Kopernikus själv eller nära släktingar till honom.

Man sökte länge efter ett sådant jämförelsematerial, bl a att hans morbror Lukas Watzenrodes grav också skulle finnas i katedralen, men man har inte hittat den. Han var en vetenskapsman och känd biskop i Warmia, också begravd i den romersk katolska Frombork katedralen. Och några andra släktingar har inte hittats.


Kopernikus morbror Lucas Watzenrode den yngre, CC

 

Då tipsade Uppsalaastronomen Göran Henriksson om att det på Uppsalabiblioteket Carolina och museet Gustavianum fanns flera böcker som hade tillhört Kopernikus.

Med samlingen Copernicana avses böcker som har tillhört eller använts av Nicolaus Copernicus. Nu är böckerna i Copernicana-samlingen digitaliserade och fritt tillgängliga på nätet.

 

Länk till Copernicana-samlingen på Uppsala universitetsbibliotek:

http://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/copernicana/

 

Handskrivna anteckningar av Kopernikus

I den ena boken, en astronomisk kalender som hade tillhört Kopernikus i årtionden, Johannes Stöfflers praktverk Candelarium Romanum Magnum, hittade man nio hårstrån.
 

Nio hårstrån - Kan de ha varit Kopernikus?
 

Candelarium Romanum Magnum på Uppsala universitetsbibliotek.

Det var en bok som var publicerad i Oppenheim 1518. Större delen av Kopernikus bibliotek och flera böcker som han hade använt i katedralen i Frauenburg kom till Sverige som krigsbyten.

Gustav II Adolf hade bland annat varit där 1626. Böckerna hade kommit till Sverige efter 30-åriga kriget.
 


Gustav II Adolf

 

Resultatet av undersökningarna

Resultaten har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) i juli 2009.

 

DNA materialet var begränsat och nedbrutet. Man använde man sig av mitokondrieDNA,

som ger ett lägre bevisvärde. Sådana tester används vid brottsundersökningar, men bara som ett bevis tillsammans med andra indicier.

 

Man hittade 9 hårstrån i boken. I fyra av hårstråna kunde Marie Allen påträffa bevarat DNA från mitokondrierna. Från två av hårstrån stämde denna DNA-profil exakt överens med de tidigare analyserna av mitokondrie-DNA i tand- och benresterna från graven i katedralen i Frombork.

Chansen att två slumpmässigt utvalda personer ska ha just denna DNA-profil är cirka en på 500.

De arkeologiska data och hårstråna funna i en bok som tillhört Kopernikus, ger tillsammans ett starkt stöd för att både hårstråna och benresterna i den polska graven verkligen kommer från Kopernikus.

Marie Allens forskargrupp gjorde en analys av en tand och benvävnader från kvarlevorna.

De två hårstrån som hittades i boken har samma gensekvens som tanden och skelettdelen från Frombork.

I Krakow testade man ytterligare material vid Institutet för forensisk forskning och i Warsawa på Museet och institutet för zoologi.

Resultatet från de tre olika laboratorierna var identiska.

Det är viktigt att analysen av håren ska ses tillsammans med informationen från de andra disciplinerna, såsom arkeologiska och antropologiska data och resultat från ansiktsrekonstruktionen,

en data-rekonstruktion, av Dariusz Zajdel, poliskommisarie.

Ansiktsrekonstruktion

Tillsammans med övriga bevis: Kön, ålder och drag i utseendet anser man att Kopernikus identitet är säkerställd.

Projektet har varit viktigt för forskningen på Rudbecklaboratoriet. Särskilt att göra analyser av gamla material, i synnerhet hår, eftersom det bara finns korta DNA-fragment bevarade där.

 

 


Kistan med Copernicus kvarlevor innan den gravsattes 22 maj 2010.
Foto:  Mazaki, CC

Kopernikus återbegravdes  i katedralen i Frombork, och han vilar nu i en grav av svart granit, prydd med ett diagram över solsystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: