Genvägar till historien - Heliga Katarina

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 

HELIGA KATARINA

Av Maud Ekblad

  

Ingår i samma undersökning som Heliga Birgitta.

 


Målad träskulptur, Sankta Katarina. Tidersrums kyrka 
Foto: Bengt A. Lundberg

Den heliga Katarina i Vadstena (1331-1381). Hon var inget riktigt helgon eftersom påven i Rom inte helgonförklarat henne.

Här i Sverige har man ändå tyckt att hon var ett helgon med kraft att bota. Katarinas kännetecken är en liten hjort.

Heliga Birgitta hade åtta barn, ett av dem var Katarina.

1349 reste Katarina och hennes mor Birgitta till Rom för att få påvens tillstånd att grunda en ny klosterorden i Vadstena.

Efter att ha gjort pilgrimsfärden till Jerusalem och återvänt till Rom dog Birgitta och Katarina och hennes bror Birger var de som fick föra kvarlevorna tillbaka till Sverige.

När Birgitta dog var Katarina 41 år.

Katarina fullföljde sin mammas önskan kring klosterbygget i Vadstena. Hon blev också klostrets första abbedissa. Hon dog 1381.

Vadstena kloster invigdes 1384. Det var ett dubbelkloster för både munkar och nunnor, med gemensam kyrka och åtskilda boningshus.

Katarinas kropp lades ner tillsammans med sin mammas kvarlevor i relikskrinet i Vadstena i augusti 1489, nästan hundra år efter hennes död.
 

Det skrevs en biografi över Katarina vid Vadstena kloster i början av 1400-talet.

Biografin bygger på muntligt bevarade minnen av Katarina. Men det fanns också munkar och nunnor i klostret som hade personliga minnen av Katarina.

 

 

 

 

 

Taggar: