Genvägar till historien - Gustav II Adolf

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,

ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 

Gustav II Adolf 

Av Maud Ekblad idag 6 nov


Det här är Gustav II Adolf och jag.

 

 

Lennart Nilsson mikrofotograferade blodprov från lakanet som använts vid balsameringen.

Marie Allen har gjort DNA-analyser av kungens blod. 

Slaget vid Lützen 6 november 1632

Fil:Jan Asselijn König Gustav Adolf II in der Schlacht von Lützen 1635.jpg
Av Jan Asselijn

 

År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”.
Det la grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum.


Gustav II Adolf, Livrustkammaren

Gustav II Adolf (1594-1632) blev kung 1611. Då var han 17 år, men han hade redan hunnit bli en lärd man.
Hans viktigaste ämnen var språk, politik och krigskonst. Hans lärare hette Johannes Bureus och han hade ett stort intresse för förhistoriska minnesmärken.
 

Gustav II Adolf kämpade i många krig. Hans sista blev det 30-åriga kriget som började 1618.

Kungen hade varit med i kriget i två år när han dog i Lützen. Med honom var också hans häst Streiff. Streiff dog på vägen tillbaka till Sverige.

När kriget tog slut 1648 hade det hållit på i 30 år. Med den Westfaliska freden blev Sverige en stormakt.


Porträtt av Gustav II Adolf, cirka 1624


Gustav II Adolf iförd polsk rock, målning av Matthäus Merian d.ä. från 1632

 

Skjortor, strumpor och kyller (jacka)

De tre skjortorna och strumporna som Gustav II Adolf hade på sig när han hittades på slagfältet i Lützen.

Du kan hitta dem här.

Länk till bild http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=67686&viewType=detailView

Den yttersta av Gustav II Adolfs Lützenskjortor
The ultimate Gustav II Adolf Lützen Shirts

Länk till bild http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=67687&viewType=detailView

Den mellersta av Gustav II Adolfs Lützenskjortor
The middle of Gustav II Adolf Lützen Shirts

 

Länk till bild  http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=67688&viewType=detailView

Den innersta av Gustav II Adolfs Lützenskjortor
The innermost of Gustav II Adolf Lützen Shirts

 

Linnestrumpa, Strumpa, Basen18
Linnestrumpa buren av Gustav II Adolf vid slaget i Lützen
Linn socks worn by King Gustav II Adolf at the Battle of Lutzen
Helena Bonnevier, Livrustkammaren (CC BY-SA)

Älghudskyller, Webbprojektet, DetaljGustav II Adolfs kyller från Slaget vid Lützen
Erik Lemestål, Livrustkammaren (CC BY-SA) A

 

I stället för en tjock, varm tröja hade kungen minst tre skjortor på sig. Skjortorna är gjorda av linne och har knypplade spetsar. Kungen fick många stick och skott i sig. Därför är de blodiga. Strumporna är av linne. De har broderade kragar i silke, guldtråd och paljetter. Jackan i älghud, som kallas kyller, har långa ärmar och foder i grönt siden. På vänstra sidan av bröstet har kungen fått ett värjstick.

Lakan, som enl. inv.1661 legat under konung Gustav II Adolfs lik, "1 stort fijn Lakan som Sal.Kongl. Maj:tz Lijk hafwer legat oppå".

Lakan använt vid balsameringen av Gustav II Adolf
Europeana visar detta objekt via Livrustkammaren

Lakan, som enl. inv.1661 legat under konung Gustav II Adolfs lik, "1 stort fijn Lakan som Sal.Kongl. Maj:tz Lijk hafwer legat oppå".

Mitt på lakanet en större, sammanhängande blodfläck, i övrigt mindre, spridda blodfläckar.
Lakanet möjligen använt vid balsameringen i Meuchen, eller eventuellt vid liköppningen och balsameringen i Weissenfels. På blodfläckarna kan man se att lakanet legat med rätan upp vid proceduren.

 

Forskningen
1991 gjordes en undersökning av några av Gustav II Adolfs tillhörigheter från Lützen tillsammans med fotograf Lennart Nilsson och Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping.
Blodprov togs bl.a. från balsameringslakanet och man undersökte celler från Gustav II Adolfs blod 6/11 1632 som mikrofotograferades av Lennart Nilsson.

Man gjorde en blodgruppstest och konstaterade att kungen hade blodgrupp A (den vanligaste i Europa med 50%). Blodprov undersöktes vidare av Biomedicinskt centrum i Uppsala, där Marie Allen tagit DNA-prov och småningom kunde visa en del av konungens DNA-kedja. 
 


Lennart Nilsson, 2014
Wikipedia: Frankie Fouganthin
 


Marie Allen

 

Gustav II Adolfs svepkläder

Efter att kungens kropp balsamerats kläddes den döde i svepkläder.

Jackan är i blommig silver- och guldbrokad med manschetter och krage i linne. Byxorna är i svart sammet.

 

ByxorGustav II Adolfs svepkläder
Livrustkammaren (CC BY-SA)

 

Byxor, Tröja, MonterGustav II Adolfs svepkläder
Göran Schmidt, Livrustkammaren (CC BY-SA)

Bildresultat för Gustav II Adolf Maria Eleonora
Gustav II Adolf och Maria Eleonora

 

Drottning Maria Eleonora

I en näsduk av linne fick Maria Eleonora ta emot sin makes hjärta som hade sparats vid balsameringen. Det hade skurits ut ur kungens kropp.
Men, det var helt i sin ordning, för det var en sed på den tiden i drottningens hemtrakter i Brandenburg i Tyskland.

Änkedrottningen ville begrava sin älskade kung vid sitt eget slott Strömsholm. Rådsherrarna vägrade.
De tillät inte heller att hon var med i förmyndarregeringen för dottern. De ansåg dessutom att hon var en dålig mor.


Maria Eleonora av Brandenburg 1619


Drottning Maria Eleonora, porträtt omkring 1630

Länk till linneduk
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=67775&viewType=detailView
Duk av linnelärft.

Fläckarna kan vara från konungens balsamerade hjärta som efter balsameringen i Weissenfels kyrka begravdes under predikstolen. Duken kan i så fall ha förenats med övriga Lützenminnen av drottningen sedan hon mottagit hjärtat för förvaring. Fläckarna är enligt uppgift inte blod utan troligen balsameringsmedel.

 

Johannes Bureus

Johannes Bureus, som var Gustav II Adolfs lärare, läste vi också om dels i avsnittet om Rudbecklaboratoriet och dels i avsnittet om Runriket.
Han måste ha haft ett stort inflytande på sin kunglige elev och bidrog till hans intresse för ”antikviteterna”, dåtidens sammanfattande benämning på äldre forn- och kulturminnen.
År 1624 besökte kungen och hans forne lärare en gravhög i Spånga socken nära Stockholm, kallad ”Sankt Hollingers smörask”.
Den är alltjämt bevarad och ligger nära Spånga station vid Lunda. Mer om den senare.

Här är en länk till en blogg som jag har skrivit tidigare om varför och på vilket sätt man lär sig om Gustav II Adolf i skolan.
http://www.historiehuset.se/blog/gustav-ii-adolf-dagen

Vill du läsa vad Gustav II Adolf åt till middag den 8 februari 1623: http://www.historiehuset.se/blog/1600-talsmat-stormaktstid-stormagstid

 

lfs

Hkyller från Slaget vid Lützen.

Här är en länk till

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: