Genvägar till historien - Biskop Brask

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 
BISKOP BRASK

Av Maud Ekblad

 

1999 gjorde Oscar Nilsson en modell av Biskop Brask. Den ingår i samma scen som Gustav Vasa och finns på Linköpings Slott- och Domkyrkomuseum. Det är ett fiktivt ansikte.

Det finns en docka som föreställer Biskop Hans Brask.
Den är gjord av Oscar Nilsson med kläder sydda av Lena Dahnsjö på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

 

Hans Brask

Biskop Hans Brask, katolsk biskop i Linköping, föddes 1464 och dog 1538.

Enligt Olaus Petris berättelse ska Brask ha klarat sig vid Stockholms blodbad genom att ur sitt sigill plocka fram en lapp med texten ”Härtill är jag nödd och tvungen”.
Därigenom klarade sig Brask från anklagelsen att ha deltagit i Stureregimens olagligheter mot ärkebiskopen, för vilket många andra miste huvudet vid blodbadet.


Biskop Brasks sigill. RAÄ

Per Stobaeus, Lunds universitet, säger i sin avhandling, En senmedeltida biskop och hans tankevärld, 2008 att det är osäkert om Brasklappen verkligen existerat.
Däremot fanns det inom kyrkan en praxis att man kunde upprätta ett förbehåll när man blev tvingad att delta i ett beslut mot sin vilja.
Säkert var det exakt detta som Brask hade gjort, med eller utan lapp.

År 1527 flydde han till Polen då konfiskationen av biskopsgodsen var genomdriven av kung Gustav. 

Hans Brask dog 30 juli 1538 i Cistercienserklostret i Lod i Poznan, Polen.