Genvägar till historien - Birger jarl

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang

 

 

BIRGER JARL

Av Maud Ekblad

 


Vaxbyst av Birger jarl på Medeltidsmuseet i Stockholm.

I maj 2002 öppnades den grav i Varnhems klosterkyrka där man anser att Birger jarls kvarlevor finns. Den var till och med TV-sänd.

Syftet var att göra en noggrann undersökning av benresterna från 1200-talet.

Man skulle använda moderna osteologiska analysmetoder tillsammans med den senaste DNA-tekniken.

Historiskt kända data tillsammans med resultaten från benanalyserna och DNA-analyserna låg till grund för tolkningen.

Oscar Nilsson var med och mätte upp Birger jarls skalle och kom senare att göra rekonstruktionen.

 

Birger jarl (1210-1266) tillhörde en släkt som kallas Bjälboätten men som också brukar kallas folkungaätten.

 

Själva Bjälbo ligger strax väster om Skänninge. Inga lämningar av gården har identifierats, men det ovanligt stora kyrktornet finns kvar. Det har tolkats som bostad.


Bjälbo kyrka

 

Vad betyder namnet Jarl?

Härledning: Ett fornsvenskt namn som betyder förnäm, fri man, senare även hövding.

Förekomst: Mindre vanligt

 

Vad betyder namnet Birger?

Härledning: Ett fornsvenskt namn ursprungligen Birghir eller Byhrgir som betyder hjälpare. Jämför med verbet bärga.

Förekomst: Vanligt

 

Lite historia om jarlar

Birger Brosa, var den förste inom Bjälboätten som innehade jarltiteln. Han var den tredje kände jarlen i Sverige. Död 1202.
Ulf Fasi (eller Fase) hade jarltiteln från slutet av 1220-talet till 1248, då Birger övertog den. Han blev den siste jarlen. Död 1274.

 

Vad betyder namnet Brosa?

Härledning: Ett nordiskt extranamn som betyder leende.

Förekomst: Ovanlig

 

Vad betyder namnet Fasi?

Härledning: Ett nordiskt tillnamn som betyder fasansfull, förskräcklig.

Förekomst: Ovanligt

 

Lite om Birger jarl

Birgers föräldrar hette Magnus Minnessköld och Ingrid Ylva.

Han föddes förmodligen år 1210 och dog den 21 oktober 1266.

Birger jarl gifte sig två gånger, först med Ingeborg därefter med Mechtild.

Birger jarl fick sönerna Valdemar, Magnus, Bengt, Erik och döttrarna Rekissa,

Kristina (osäkert), Katarina och Ingeborg.

 

Lite om Ingeborg

Vad betyder namnet Ingeborg?

Härledning: Ett fornnordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och borg som betyder borg eller beskydd.

Förekomst: Vanligt

 

Vad betyder namnet Valdemar?

Härledning: En nordisk ombildning av det slaviska namnet Vladimir som troligen betyder världshärskare.

Förekomst: Vanligt

 

Ingeborg, Birger jarls första hustru, född ca 1214, dotter till kung Erik Knutsson.                      

Man är inte säker på när Ingeborg blev gift med Birger Magnusson. Det kan ha varit tidigast 1237 och senast 1241.

1241 anses numera vara det troligaste. Birger var över trettio och hon själv bortåt tjugosju.

Ingeborg födde åt sin make sonen Valdemar (1238) och Magnus (1240), båda senare kungar efter varandra.

1247/48 dog den tidigare jarlen (Ulf Fase) och Birger blev förste riksjarl och rikets verklige härskare. Kungen hette Erik Eriksson och kallades Erik den läspe och halte. Ingeborg dog 1254.

På den här tiden slogs två stora ätter om makten, den sverkerska från Östergötland och den erikska från Västergötland.

1250 dog den dåvarande kungen, Erik den läspe och halte och då slocknade också den erikska ätten ut.

Under de tre nästa härskarna, Birger jarl, Valdemar och Magnus stärktes kungamakten.

 

 

Lite om Mechtild

Mechtild, Birger jarls andra hustru, föddes 1218 förmodligen på Schauenburgs slott som dotter till greve Adolf IV av Holstein.

1237 gifte hon sig med hertig Abel av Sönderjylland.

1250 blev krönt samtidigt som hennes make utropades till konung av Danmark.

1252, vid 34 års ålder, blev hon änka sedan kung Abel stupat under ett krigståg i Nordfrisland.

Trots att Abels yngre bror valdes till konung hävdade Mechtild sina söners arvsrätt till Sönderjylland, där de också härskade som hertigar ända till 1275.

1261 gifte drottning Mechtild om sig med Birger jarl av Sverige, änkling sedan 1252 (eller 1254?). 1262 födde hon en dotter åt Birger jarl, men barnet dog ung.

1266 blev hon änka för andra gången när Birger jarl dog. Hon kan mycket väl ha levt sina sista år i Varnhems kloster.

1288 dog hon och begravdes i sin makes grav framför lekmannaaltaret i Varnhems klosterkyrka. Hon var då 70 år.

Tidigare undersökning på 1920-talet antydde att graven innehåller kvarlevorna efter Birger (död 1266), hans andra gemål Mechtild (död 1288) och Birgers son hertig Erik Birgersson (död 1275).
 

Nu undrar jag emellertid var man begravde hennes dotter, som dog ung?
 

Öppningen av Birger jarl grav i Varnhem 2002 visade att antagandena från tidigare forskning tycktes stämma.

Den senaste forskningen har bland annat genomförts av forskare från Västergötlands museum, Uppsala universitet och Rättsmedicinalverket i Linköping.

 

Maria Vretemark, antikvarie, historisk osteolog, Västergötlands museum,

Helena Malmström, Evolutionsbiologiska avdelningen, Uppsala universitet,

Anders Götherström, Evolutionsbiologiska avdelningen, Uppsala universitet,

Andreas Karlsson, Rättsmedicinalverket, Linköping,

Gunilla Holmlund, Rättsmedicinalverket, Linköping

Oscar Nilsson,  modellmakare

Jan Svanberg, konsthistoriker
 


Birgers samtida bildstod i Varnhems kyrka.
Hertigkronan är gjord av rosor och blad.

 

Historiskt kända data tillsammans med resultaten från benanalyserna ligger till grund för tolkningen. Man har gjort såväl osteologisk analys som konsthistorik analys.

Hypoteser får stöd av DNA-undersökningar som gjorts på kvarlevorna, en mitokondrieanalys av Rudbecklaboratoriet. Forskarna försöker också koppla samman far och son genom att analysera DNA-markörer på Y-kromosomen.

 

DNA-analysen 2007

Forskarna tog tandprover från vart och ett av skeletten och har sedan studerat olika sorters DNA.                  

En tand från varje individ har bevarats på Västergötlands museum för eventuell forskning i framtiden.

Man har också studerat skelettskador som visat sig stämma överens med de levnadsmönster Birger jarl och hans familjemedlemmar hade.

Forskarna har arbetat med flera olika typer av DNA.
 

DNA som går i arv på mödernet (mitokondriellt DNA), DNA som går i arv på fädernet

(Y-kromosomalt DNA) och den som man ärver från såväl sin mamma som sin pappa (autosomalt DNA).

 Studien har blivit mer komplett genom att man använt alla dessa typer av DNA, men det är svårt att arbeta med DNA som är så här gammalt.
 

Historiska data, osteologiska resultat och DNA-analysen samverkar till en koppling mellan graven i Varnhem och Birger jarl, hans andra hustru Mechtild av Holstein och hans näst yngste son Erik.

DNA-analyserna visar tydligt att de tre personerna i graven inte hade samma mor eller tillhörde samma linje på mödernet. Mechtild var ju inte Eriks mor.


Birgers, Mechtilds och Eriks grav.

 

Ett faderskapsförhållande mellan den äldre och den yngre mannen i graven är något man håller för sant. Kvarlevorna är förmodligen Birger och sonen Erik.

Sannolikheten för ett faderskap mellan de här två personerna  är minst 65%, men eftersom man inte har några släktingar att jämföra DNAt med kan man inte direkt fastställa kvarlevornas identitet.                

Med dagens forskningskunskap kan man inte komma längre än så här.

 

 

All denna forskning har legat till grund för en rekonstruktion som gjorts. En modell tillverkad av Oscar Nilsson finns sedan 2010 på Stockholms Medeltidsmuseum.

 


Birger jarls ansikte under uppbyggnad av Oscar Nilsson, Medeltidsmuseet

Inför rekonstruktionen:

Vilka var Birger jarls utmärkande drag?

välbyggd man

kraftig nacke

ganska markerad käke

maskulint utseende med grop i hakan

väldigt liten mun

ganska liten näsa

sliten ryggrad - kanske för att han red så mycket.

 

Den kungamakt som fanns på Birger jarls tid var direkt och kunde bara utövas där kungen befann sig i riket. Därför var han tvungen att resa (eller rida) kors och tvärs igenom landet.

 

Med hjälp av resultat från CT-skanning, osteologi och DNA har Oscar Nilsson återskapat jarlens huvud. Först är det teknik och anatomi som gäller.   

Så fort som möjligt placerade han in ögonen i det nytillverkade kraniet av vinylplast, som gjorts med datortomografi och laser, exakt både utanpå och inuti.

Ögonen är tillverkade i Tyskland av en firma som specialiserat sig på ögonproteser. De är gråblå. Ögonfärgen är en gissning. Med DNA kan man få fram ögonfärgen, men Birger jarls DNA är dåligt.

Tänderna rekonstruerades. De spetsiga gluggarna är hål efter tänder som ramlat av efter döden. Sedan placerade han ut 32 anatomiska punkter (peggar), enligt en hundraårig teknik. Peggarna ser ut som grova, korta tandpetare, fungerar som muskelfästen och anger vävnadsdjupet. Här finns tabeller med variation för kön, ålder, vikt och etnicitet. Tillsammans med anatomisk kunskap ger det kunskap om ansiktsmusklerna.

Oscar Nilsson skulpterar de 20 ansiktsmusklerna i lera, en efter en.

Besked om musklers storlek och utbredning får man genom relief i benet.

När ögonen så har kommit på plats, efter att ha undersökt ögonhålans djup och form, för det avgör om ögonen är insjunkna eller utstående, görs musklerna mellan tinning och käke klara.

Tårkanal och en skelettknöl i ögonvrån visar ögonens vinkel.

Nu är det dags för näsa och öron. Storleken och formen på näshålan, näsbenet, skallpartiet vid näsroten och riktningen på benutskottet i hålans nederkant visar hur näsan ser ut.

Öronen får man mest gissa sig till, men käklinje, halslinje och Birger jarls speciella vårtutskott ger en viss ledning.

Munnen bestäms av tändernas placering och riktning. Kraniets profil säger en del om läpparnas storlek och tjocklek.

En ”kvinnlig profil” ger ofta tjockare läppar.

Därefter modelleras huden över musklerna och för näsrot och ögonbryn.

Nu kommer vi till det konstnärliga agerandet. Här krävs förutom fantasi kunskaper om ålder och liv. Nu ska fettvävnad och rynkor in. Spår i skallen ger en viss ledning om rynkorna, särskilt runt ögonen, pannan och fårorna från näsan och neråt.

När lerhuvudet är färdigt gjuts den av i gips. I gipsformen gjuts ansiktet i silikon blandar med ett hudfärgat pigment.

Håret sticks in, strå för strå, med en synål. Hyn målas med färgpigment blandat med silikon så att blodkärl, färgskiftningar och defekter kommer fram.

Länk till YuoTube: Birger Magnusson Den siste jarlen

https://www.youtube.com/watch?v=jJYSCdxyzMQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: