Framme i Paris

  • Allmänt

Polissirener i trafiken är bland det första vi hör i denna storstad, men så kom två ridande, men dock poliser.
Redan här börjar kontrasterna torna upp sig – man kan se historien i detta. Förr reste man nästan bara med hästen
som transportmedel - i dag flyger vi fram.

Jag börjar denna nya blogg med att presentera mig själv. Jag heter Maud Ekblad och är 59 år gammal.
Det är väl så man presenterar sig om man är svensk? I utländska tidningar står ju aldrig hur gammal ”offret eller gärningsmannen” är,
men det gör det ju alltid i svenska tidningar.
Jag är gift med Roger (65) och vi har två barn, Markus (34) och Marika (30). Jag har arbetat som mellanstadielärare sedan 1977 och
drivit mitt eget företag, Historiehuset i Stockholm, sedan år 2000 på ”lediga stunder”.

Jag tycker om historia.

Jag kommer att berätta mer om vad jag brukar göra i Historiehuset, under bloggens framfart, men nu berättar jag istället vad jag har tänkt
med att blogga från Paris. Vi befinner oss på Svenska institutet i Paris, Institut Suedois, 11 rue Payenne. Här är Mats Widbom kulturråd.
Och här finns Tessininstitutets konstsamling.
Hit ansöker man om gästbostad om man är kulturarbetare och behöver vistas i Paris, och i egenskap av författare tyckte jag ”att jag behövde det”.
Mer om Svenska institutet, Tessininstitutet och dess samling, Tessinsällskapet (där jag är medlem), Marais, Hôtel de Marle (som det här huset heter)
kommer.
Nu kan jag berätta om vad det står i informationsbladet om vilka fem som är här under juli månad och vad de har tänkt att göra:

Maud Ekblad
Författare, lärare och föreläsare
Skall sammanställa fakta till boken ”Genvägar till historien” om DNA och andra kriminaltekniska metoder
för att undersöka riktigheten i tidigare vedertagen historieforskning.

Helena Kåberg
Intendent på Nationalmuseum
Skall avsluta ett forskningsprojekt som påbörjats i Paris 2012. Skall även arbeta med utställningsprojektet Japonisme som
Nationalmuseum utför i samarbete med Ateneum i Helsingfors och Kunstindustrimuseet i Oslo.

Micka Andersson
Dramatiker, översättare, författare, journalist Forskar kring 1880-talsförfattarinnan Viktoria Benedictsson som vistades i Paris
vid två tillfällen under slutet av sitt liv.

Per Thornberg Improvisationspedagog, jazzmusiker, konstvetare m.m.
Kommer i huvudsak att skriva noter, arr, komponera och arbeta fram underlag för nya bildspel med musik och konst i symbios.
Skall besöka jazzklubbar och konstmuseer.

Eva Björkholm
Universitetsadjunkt vid KTH, doktorand i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. Skall besöka forskningsbibliotek för att
läsa in litteratur som behandlar fransk utbildningsforskning med inriktning mot teknikundervisning som en del av sitt avhandlingsarbete.

Åter till mig och vad jag har tänkt blogga om. Jag har tänkt en koppling, en kombination av vad jag och Roger upplever här på plats, i nuet,
och nedslag i historien, under en månad. Det kan vara platser, det kan vara mat osv.
Slottet Fontainebleau är en sådan plats. Dit ska vi åka. Då kommer det att handla om drottning Kristina.
Versailles. Det var väl inte oväntat att vi ska dit?
Botaniska trädgården, en polisrapport 1791 angående Robespierre…

Jag har tagit med mig ett lass böcker att gräva ur:
Curt Weibull, Drottning Christina och Monaldesco
Bengt von Törne, Slottet i Fontainebleau
Jonas Nordin, Versailles
Gunnar von Proschwitz, Carl Gustaf Tessin i Paris
F. Sieburg, Robespierre
Deborah Cadbury, Den försvunne prinsen.

Den försvunne prinsen, Ludvig XVII. Det är här forskningen om DNA och andra kriminaltekniska metoder kommer in.

Och det är här jag både börjar och slutar för idag.

Taggar: