Elevers utvärdering av besök på Nationalmuseum - en resurs i undervisningen 10

  • På museet

 

Wikimedia Commons Public Domain

 

Utvärdering av besök på Nationalmuseum

Efter förberedelse, besök på muséet och efterarbete skrev eleverna så här:

Vad har varit bra med temat?/ Vad har varit dåligt? Vad kan bli bättre?

 

Bra att komma bort från skolan. Man blir mer intresserad när det är något nytt.
Att det var så stora grupper. Ha mindre grupper.

Det var bra att vi fick selite olika tavlor och det var bra att vi fick gå på Mc´donals!!
Vi kunde fått se lite mer istället för att stanna länge vid en tavla.

Kul att vara på stan och Mc donald´s. Kul att rita stilleben och att kolla på stilleben.
Nästan allt annat.

När vi gick på McDonalds och åt hamburgare läsk pomfrit glass och blåbärs paj. Och stillebenutställningen.
Det tog lång tid att komma dit.

Kul att vi var i stan och att vi fick göra något roligt efteråt (macdonald´s). Kul att se hurbra konstnärerna var. Och kul att titta på stilleben.
Nästan allt. Man skulle fått stanna på dom platser man vill och inte stanna där man inte vill.=(Gå själva)

Macdolnas och museet det var kul.
Det var jobbigt men kul.

När vi gick på museet och när vi var på Macdonals det kul.
Bråket som jag hade med en annan och hade den inte retat mig så hade det varit kul.

Allting.
Ingenting.

Allting.
Ingenting.

Det har varit bra att gå bland alla tavlor och titta. När vi gick till Macdonald´s var bra.
Det tog lång tid att vara på museet.

Kul att komma bort från skolan och äta på Mcdonalds och att titta på tavlorna.
Vi skulle ha stannat lite längre på museet när vi ändå var där.

Det är roligt att ”jobba” på annat sätt än att sitta i klassrummet och jobba. Det är roligt att vara inne i stan.(Helst gamla stan)
Det var dåligt att det var så kort tid. Jag vill och några andra kompisar åka tillbaka  och titta mera ”noggrant” på tavlorna.
Önskemål: Jag vill vara på Nationalmuseumet och prova på att måla. I det rummet som jag var i när gröna gruppen var på besök där fick man prova på att måla och göra skulpturer.

Det var kul att vara i stan på museum och på och på McDonalds. Kul att titta på tavlor och veta lite om dom. Det var kul att rita stilleben.
Jag tycker att vi fick vara där för lite. Vi hann inte titta på alla tavlorna.

Att vi åkte rätt tid från skolan och att vi var där tillräckligt länge. Att vi åkte i små grupper och att vi fick gå på Mcdoland´s.
Vi fick gå ganska mycket.

Vi var där lagom länge. Det var bra att vi åkte på förmiddan. Det var roligt att se på stilleben. Det var lagom stora grupper. Det var roligt att gå på Mcdonald´s.
Vi fick gå så mycket.

Intressant. Vi tittade på bra tavlor. Döskallarna var intressanta.
Att vi fick gå så långt ibland när Maud berättade.

Besöket på Nationalmuseumet och att få se tavlorna i verkligheten.
Fler museumbesök.

Det var bra att få se tavlorna i verkligheten. (Tidigare har jag bara sett dem i läroböcker.) Jag vill gärna gå på museum flera gånger.
Jag tycker inget har varit dåligt.

Det är roligt att gå på museum. Jag är intresserad av ämnet bild, så jag tycker det är roligt att se tavlorna.

Det var intressant med alla tavlor, konstnärerna var så duktiga.
Tiden var för kort. Vi kunde åkt tidigare, så hade vi haft mer tid!

Vi har lärt oss mycket om tavlorna.

Att vifick åka intill stan och gå på museum (och McDonalds). Det är roligare i stället för att jämt sitta i klassrummet. FLER UTFLYKTER!
Mycket tjafs på lektionerna.

Jag tycker att det här temat har varit jättebra och roligt.
Jag tycker att det är dåligt att sitta i klassrummet och läsa. Jag tycker att vi ska åka runt mer på museum och sånt.

Jag tycker tavlorna var intressanta. Bra information. Roligt o bra att vara en liten grupp.
Jag tycker inte det här sättet var dåligt, men kan bli bättre, som t ex att man kan få gå själv och titta på tavlorna och att man kan vara lite friare. Ta reda på saker själv.