Drottningholms slott

  • Allmänt

Drottningholms slott

Vi tog en promenad ute på Drottningholm i går.

I slottets inre döljer sig fortfarande murar från det första Drottningholm.
Slottet började byggas 1576 och var då mindre än dagens slott.

  
   Bild: Wikimedia
Byggherre var Johan III och han gav slottet till sin maka Katarina Jagellonica.
Det är efter henne som Drottningholm har fått sitt namn.

  
Bild: Wikimedia

Firade jul och vid nyår utbröt en brand

1661 köpte änkedrottning Hedvig Eleonora Drottningholm. Hon var då 24 år och änka efter Karl X Gustav.

Hon firade julen här det året och åkte till Stockholm dagen före nyårsafton. Fyra timmar senare utbröt en brand som ödelade slottet.

Änkedrottningen inledde bygget av det nya Drottningholm i april 1662.
De gamla murarna som stod kvar fick utgöra kärnan i det nya slottets mittparti.

Renässansslottet kom att påverka den nya slottsbyggnaden när det gäller proportioner och rumsbildning.
Änkedrottningen tog hjälp av arkitetkterna Nicodemus Tessin d.ä. och Nicodemus d.y. för att skapa ett slott som med tillhörande lustträdgård skulle manifestera Sverige som nyvunnen stormakt, men också ära hennes i förtid bortgågne make Karl X Gustav och den pfalziska ätten.

Att man lät uppföra ett kungligt lustslott på denna plats var ingen tillfällighet.
Gustav Vasa hade redan i mitten av 1500-talet anlagt kungsgården Torvesund genom sammanslagning av ett antal byar på Lovön.

Taggar: