Juli 1252, Kung Valdemar och Birger jarl kungör att de tar Fogdö kloster (Vårfruberga) med alla dess ägodelar i sitt beskydd och att de undantar alla nunnornas gårdar från allmänna avgifter och kungliga skatter och pålagor. Mitt på sidan står datum och ort: Stockholm.

Originalet förvaras i Stora pergamentbrevsamlingen i Riksarkivet i Marieberg. Här kan du förstora och läsa dokumentet https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/RA/SDHK_medeltidabrev/Stockholm%201252.pdf

 

Det andra brevet - till bönderna

Det andra brevet riktar sig till bönderna i Uppland.