Ärtor

  • Allmänt

Varför äter vi ärtor och fläsk på torsdagarna?

Torkade gula ärtor har lång hållbarhet.

Soppan som är gjord på torkade gula ärtor och fläsk har man ätit i Sverige sedan 1200-talet.

Att man började äta den just på torsdag beror på att fredagen var en fastedag under den katolska medeltiden, och att man därför laddade upp med en ordentlig festmåltid dagen innan.

Man uppfattade torsdagarna som en ”köttdag” och fredagarna som en ”köttlös” dag.
 

Vi vet till exempel att sjukhus och gymnasier serverade ärter med fläsk på torsdagarna i början av 1600-talet.

År 1625 utfärdade biskop Johannes Rudbeckius en be1600stämmelse att hospitalet i Västerås skulle servera ärtor och fläsk på torsdagarna.

 

Det var väldigt populärt med gröna ärtor på 1600-talet.

File:Acolliment.jpg

Ludvig XIV:s hustru, Madame de Maintenon ska ha skrivit ”Vi är fortfarande galna i ärtor. Otåligheten att få äta dem, nöjet att fått äta dem, och tanken på att få äta dem igen är de tre samtalsämnen som vi är mest upptagna av.”

Ludvig XIV ska ha tagit hem sändningar av gröna ärtor från Italien, som hade packats i rosenblad för att hålla sig friska.
 

I modern tid

Länk till ärtsoppa på Tore Wretmans vis  http://www.historiehuset.se/blog/hommage-till-tore-wretman

 

Taggar: