ABBA Från kort till kaviar – ett historiskt detektivarbete. Vem var Lisa Ameln?

  • Allmänt

 

För en tid sedan besökte jag Bo Zachrison för att berätta om den här artikel som jag höll på att skriva. Jag ville fråga om jag kunde använda den i min blogg, så jag läste upp den för honom.

Tidigare hade jag kommit över en massa vykort på en frimärksbasar i Vällingby. Ungefär hundra vykort, från 1902 till 1905.  Jag hade fått låna dem av Bo Zachrison, som var filatelist.

De gav mig idén till detta detektivarbete. Jag arbetade då på Sandviksskolan i Järfälla och jag skulle komma att ta min klass till hjälp.

Vykorten var adresserade till Lisa Ameln och det var hennes bröder som hade skrivit dem.

 

Vem var Lisa Ameln?

Nu började vårt detektivarbete. Vad kunde föremålen berätta? I detta fall några gamla vykort…

Det var många vykort, skrivna till en och samma person, Elisabeth Ameln. De flesta av korten kom från några vid namn Carl och Robert.

Vilka var de? Hur skulle eleverna kunna ta reda på det? Vad kunde man få ut av vykorten?
Vilka spår lämnade de? Vilken information kunde man hämta?

Att komma över en bunt hundra år gamla vykort var för mig, som att bli barn på nytt, med den där enorma lyckokänslan att stå framför någonting oförklarat, men med en lust att vilja ta reda på:
vem, var och varför?

Många hundra vykort hade skickats till Mademoiselle Elisabeth Ameln. En del till Birger Jarlsgatan 2, Stockholm. En del till Fröken Lisa Ameln, Dalen, per Wermdöbåt. Alla i stort sett mellan åren 1901 och 1903.

Korten som jag hade kommit över var avsända från sådana orter som Bergen, Hamar, Christiania, Edinburgh, London, Barcelona, Nice och Amsterdam.

Vilka var de: Carl, Robert, Otto, som skickade henne så många vykort? Ibland flera varje dag!
Skulle man kunna ta reda på det?

Det var nu som det stora detektivarbetet skulle starta och det här med vykorten satte fart på elevernas forkariver. Jag skaffade fram förstoringsglas för stilen var spretig och mycket liten.

 

Vad stod det egentligen?

Fanns det någon nu levande person som man skulle kunna intervjua?

En dag, närmare bestämt den 30 augusti 1902, fick Elisabeth hela 21 stycken vykort  från Robert, alla från Edinburgh.

De förbryllade oss verkligen! De var kryptiska och skrivna med bara ett par tre stycken bokstäver på varje kort!

Det blev till att lägga pussel. Hu, så spännande!

DIG                     BÄS                     NGA                   BRO                    YCK                     TAL                      KNI

GEN!                  RPÅ                     HET                     SDA                     FOR                     ROB                    TSÄ

ERT                      ÖNS                    DER                     TIN                      MYN                   TTN                     ING

Försök själv att tyda det här meddelandet!

Vi ville nu ta reda på – hur mycket information vi kunde få av att bara studera vykorten.

Vi bildade en lite mindre grupp i klassen, som var en årskurs 6. När de hade gått igenom alla vykorten hade de fått fram följande fakta.

Elisabeth Ameln, som också kallades Lisa Ameln, var född den 30 augusti 1881. Robert, som hade skickat så många kort till henne, var hennes bror. Men hon måste ha haft minst en bror till, för en del av vykorten var adresserade: Fröken Elisabeth Ameln, p.a. Bröderna Ameln!

Att Robert skickade just 21 stycken kort den 30 augusti berodde på att det var hennes myndighetsdag, 21 år – 21 stycken kort!

Här är en del av hälsningarna och vad korten föreställde:    

                          

1881 30/8 1902  Edinburgh Castle from Grassmarket.
B                          Ä                          S

 

1881 30/8 1902  Scott Monument, Edinburgh.
T                           A                          L

 

1881 30/8 1902  Princes Dtreet, Edinburgh.
Y                           C                          K

 

1881 30/8 1902  Scott Monument, Edinburgh.
Ö                          N                          S

 

1881 30/8 1902  Donaldson´s Hospital, Edinburgh.
K                          N                          I

 

1881 30/8 1902  Holyrood Palaca, Edinburgh.
N                          G                          A

 

1881 30/8 1902  The Nave, Holyrood Chapel.
R                          P                          Å

 

1881 30/8 1902  Crown Room, Edinburgh Castle.
M                         Y                           N

 

1881 30/8 1902  Edinburgh from Calton Hill.
D                          I                            G

 

1881 30/8 1902  Edinburgh from Castle.
H                          E                           T

 

1881 30/8 1902  St. Mary´s Cathedral, Edinburgh.
S                           D                          A

 

1881 30/8 1902  Princes Street, Edinburgh.
G                          E                           N

 

Platser som Bergen, Hamar, Edinburgh berodde på att bröderna var ute i tjänsten. De var i fiskerinäringen.

Vad kunde vi få ut mer av vykorten?

Vilka olika sätt titulerades hon?

Vilka olika adresser hade hon haft?

Vilka har skrivit till henne?

1902 fick hon ett vykort från Potsdam i Tyskland, föreställande det slott ”där kejsaren bor om sommaren”.

Vem var kejsare i Tyskland år 1902?

Obs! Stämpeln HELSINGFORS med ryska bokstäver. Varför?

Vad är skillnaden mellan poststämplingen från förra seklets början och idag?

Hur mycket längre tid tog det för ett vykort från Frankrike än från Norge att komma fram till Stockholm? Ja, det var några av våra frågor.

Sortera vykorten! (a) Se om kortet är daterat. (b) Se poststämpeln. (c) Är kortet stämplat två gånger?

Kunde man på något sätt få reda på när Elisabeth Ameln var född? Hur mycket fyllde hon år 1902?

På ett vykort från den 21 maj 1902 stod det:  Vad var det som ”byggdes av araberna för tusen år sedan”?

Vilka var det som skrev och hur hade de råd?

Vad hette Lisa Amelns bröder?

Vem var grosshandlare Carl Ameln?

Vad säger vi i stället för grosshandlare idag?

När börjar vykorten se ut som vi är vana vid idag?

Vem var J. H.?

Vad heter Christiania idag?

Slå upp Ronsdalshorn, Assen, Voldersgracht i en kartbok.

Vilka adresser hade bröderna Ameln?

Var ligger Elisabeth Ameln begravd?

 

Vad av alla dessa frågor kan vi inte få något svar på genom att studera vykorten?

Vad är det mer vi vill ta reda på? Hur?

Genom intervjuer? Fotografier? Besöka någon adress?

 

Vi ger oss iväg ut

 

Vem skulle vi intervjua?

Kanske kunde vi intervjua Bo Zachrison? Han hade berättat för mig att vykorten hörde till hans frus släkt.

Kanske kunde vi intervjua dem?

Vi tog kontakt och fick också träffa hans fru, Ulla Zachrison. Hon var Lisa Amelns barnbarn!

Genom att intervjua henne fick vi reda på nya ledtrådar. Vi fick studera släktboken.

Bröderna Ameln som skickade korten var Carl, Robert, Otto och Christian Ameln.

Den senare visar sig vara farfarsfar till Kalle.
 

Vilken Kalle?

Jo, ”Kalles kaviar-Kalle”,den som alla ungar redan känner till och som är det svenskaste av svenskt: Kalle på kaviartuben!

ABBA – står för bröderna Ameln! Aktie bolaget bröderna Ameln!

 

Att undersöka verkligheten

Detta är ett levande exempel på ett annat sätt att arbeta i skolan.

Vad lär man sig då för historia med detta arbetssätt? Jo, man lär sig att knyta ihop de olika fakta man skaffar sig.

Samtidigt ger det oss plötsligt en annan infallsvinkel: Vad är svenskt?

Men det är en annan historia…

 

P.S. Kejsaren i Tyskland 1902 var Vilhelm II.

Oslo hette Christiania från 1624 till 1925.