1600-talsmat - Så ock Muskåteblomma

  • Allmänt

Mårtens afton 1646

Drottning Kristina lät sig serveras till Mårtens afton 1646 en stekt gås, som var fylld med sviskon, äpplen, russin, peppar och ingefära, allt noggrant i hovhushållets pedantiska räkenskapsböcker.

På 1630-talet härjade pesten och en rad misväxtperioder kulminerade.

I de förmögnare köken slösade man med dyrbara kryddor, medan fattigt folk fick hålla tillgodo med salt sill.

Vi får en skildring från den här tiden. Den är hämtad ur ”Sundhetzens speghel”. Drottning Kristinas livmedikus Andreas Sparrman gav 1642 ut boken ”Sundhetens spegel” med åtskilliga matlagningstips, bitvis på vers.

Thet är uthi wårt Land en god och brukelig sedher/
At man åtskilligh spijs med Speceri tillredher:
Med Sucker och Caneel/ Muskåt och Ingefär/
Med Pepar och Saffran/ man Maten här förtäär.
Ther til och Näglikor så ock Muskåteblomma/ Wäl kunna myckit ondt i Spijsen förekomma:
Doch sägher iagh försan/ at intet af thet alt/
Man mindre mista kan/ än som thet ädle Salt.
Salt är en ädel ting/ thet moste alt förwara/
Hwad hwij til Lijffz uphåld i Wisthwsen men spara/
Friskt Kött, Fläsk eller Fisk/ the hafwa all then art/
Ther yhe ey saltadt blij/ fördärfwas the fast snart.
Om tu up på titt Bord/ Salt sättia och förgäter/
Färskt/ hwad som hälst thet är/ med godh smak tu ey äter.
En kock föruthan salt/ ey wända kan sin hand/
At göra tigh en Rätt/ som lyster wäl thin Tand.

Jag tycker det är härligt med stavningen. Och tidens etikett sa: ”Aldrig mer än tre fingrar i saltskålen”.

Drottning Kristinas köksmästare Ditlev Majus gav också ut en kokbok. Den hette ”Stockholmskt kökssnack mellan en flamländsk och en plattysk kokerska” och kom ut 1644.

Även om drottning Kristina själv inte frossade i mat, älskade hon fester och lyx och hennes hov präglades av det traditionella överflödet på fina rätter.

 

Om socker och marsipan...

Läs också Peter Englunds tal om drottning Kristina

Sextonhundratalets bakkonst var på flera sätt överlägsen vår. Inte minst de italienska sockerbagarna var berömda för dekorativa märkvärdigheter av ett slag vi nu har svårt att föreställa oss…

https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/03/drottning-kristina/

Taggar: