Samuel Ödman

  • Allmänt

22 december: Julbad för all gårdens folk Gammal svensk bondejul Samuel Ödman föddes 1750 på själva juldagen i ett prästhem. Han hade 11 syskon och han överlämnades till morfadern, prosten Wiesel i Vislanda. Hans barndomsminnen från morfaderns hem har givit oss en av våra mest kända julskildringar...

Taggar: 

Prenumerera på Samuel Ödman