Historiehuset

Historiehuset

Söker du en mentor, coach eller handledare?
Här kan du få hjälp med det som rör konkret undervisning.
Kontakta Historiehuset i Stockholm AB.
Historiehuset grundades 2000 och drivs av mig, Maud Ekblad.
Jag har haft en unik tjänst som Temaresurs, vilket innebar två år av handledning både för elever och lärare, om temaarbeten.
Söker du en föreläsare?
Förutom kurser för lärare om olika sätt att undervisa, håller Maud föredrag såväl inom Pedagogik som Mat- och måltidshistoria för föreningar, företag och allmänhet.
 

 

Behöver ni hjälp och stöd?
Jag har arbetat i över 40 år som lärare och mesta delen av den tiden också som handledare.
Jag arbetar gärna flexibelt över tid med den insats som behöver ges till t ex obehöriga lärare till en början.

 
Maud Ekblad  www.historiehuset.se


En elev till mig.

Senaste merit: ”Det goda exemplet”. Har som enda svensk blivit utvald av EU 2018 som
ett av de bästa exemplen från olika länder i Europa när det gäller Cultural Heritage: Innovative Audience Development Best Practices.
Ring mig gärna på tel 0708 120139 eller maila maud@historiehuset.se

 

 

DET HÄR ÄR MINA SPECIALOMRÅDEN

Vill du lära dig att

levandegöra undervisningen?

göra undervisningen så konkret som möjligt?

arbeta med tema och projekt som en metod i undervisningen?

arbeta ämnesövergripande?

använda muséerna som en resurs i undervisningen?

utgå från det nära, t ex lokalhistoria i skolan?
 

I den här länken ger jag bl a exempel på vilka ämnen som kan ingå i ett tema/projekt:
http://www.historiehuset.se/blog/tema-resurs-vad-ar-det

Jag är utbildad mellanstadielärare och har även arbetat på låg- och högstadiet i Järfälla kommun mellan 1977-2013.
2013-2015 som Förstelärare i Tensta i Stockholms kommun i svenska, svenska som andra språk och SO.

Under lärarkvällar, på Nationalmuseum, har jag berättat om hur man kan använda muséet som en resurs i undervisningen.

Nu är jag tillgänglig som seniorrådgivare och har mycket att dela med mig av.

 

Här nedan kan du läsa två av mina uppsatser. Den ena skrev jag när jag läste om Carl von Linné på Uppsala universitet. Den andra är en fältrapport från Stockholms universitet som jag skrev när jag läste Etnologi: Kulturarv och Kulturarvsanalys. Som lärare kan du ha nytta av båda.

 

Läs mina uppsatser:

Uppsats pedagogiska tankar.pdf
Fältrapport Runriket.pdf