Kurs i Levande Historia

"Att vara historisk detektiv" handlar om ett arbetssätt. Det är både läraren och eleverna som är detektiver. Man använder föremål. Först försöker man lista ut vad det är för något, vet man inte får man ledtrådar. Föremålen sätts sedan in i ett sammanhang. Vad användes det till? Vem har ägt det? 

Museer är här en given resurs i undervisningen. Mina pedagogiska lådor och lärarhandledningar finns också till hjälp. Platser har även de en stor betydelse i detektivarbetet. Dels att undersöka platsen (för det gör ju en riktig detektiv). Ställ frågor! Vilka bodde / arbetade här? Finns det några kartor över platsen? Vad hittar vi för uppgifter i arkiven? 

Kan vi ta andra till hjälp? Själv har jag varit i kontakt med kriminaltekniker, pateologer och professorer i konstvetenskap och berättat om detta. Då gällde det Gerumsmanteln, Heliga Birgittas kranium och St Göran och draken.