CV Maud Ekblad

 

Anställningar/Egen företagare
Anställd i Järfälla kommun som lärare 1977-2013.
Tjänster: Klasslärare på alla stadier i grundskolan, en ny tjänst som TEMA-RESURS-lärare 1994-1996, Sv2-lärare, speciallärare på högstadiet i resursgrupp för elever med särskilda behov (dyslexi, ADHD) och lärare i Förberedelse-klass, 2009-2013.
Uppdrag: Handledare, studieledare, arbetsledare, projektledare, medlem i pedagogiska ledningsgruppen, vikarierande skolledare.

Anställd i Stockholms kommun, som klasslärare med uppdrag som Förstelärare i svenska / SVA sedan 2013-08-13 och som Förstelärare i SO sedan 2014-06-18 på Gullingeskolan i Tensta.
Utlånad som specialpedagog till Långbrodalsskolan i Älvsjö sept-dec 2015.

Ökad måluppfyllelse
Min klass på Gullingeskolan i Tensta, åk 6 (98 % invandrarbakgrund) ökade på nationella provet i svenska från 50 % året innan till 97 % 2014.

Utvald av EU 2018 - som ett av tolv exempel
Historiehuset i Stockholm utgör som enda exemplet från Sverige, ett av de 12 bästa exemplen från 12 olika länder i Europa när det gäller Cultural Heritage: Innovative Audience Development Best Practices.
http://www.culturalheritageaudiencedevelopment.wordpress.com

http://www.historiehuset.se/european-year-cultural-heritage-2018

Utbildningar

Lärarutbildning, mellanstadielärarlinjen, 1973-1976, Lärarhögskolan i Stockholm

Etnologi I 60 p, Stockholms universitet, 1973, Etnologisk kulturanalys- och kulturarvsanalys,  2009      

Sv2 Utbildning, 4,5 p, Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm

Handledarutbildning, 3 steg, Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm / Konstfack

Ledarskapsutbildning, Gunnar Graaf, 1991

Projekthandledarutbildning, 3 steg, Vägverket, 1995-1996

Pedagogisk grundsyn i arbetslag, 3 p, Lärarhögskolan i Stockholm, 2004

Carl von Linné, 7,5 p Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, 2006

Språkutvecklande arbetssätt, 7,5 p Stockholms universitet, 2009

Kurser   

Barn i behov av särskilt stöd, dyslexi, ADHD, Centrum för kunskapsutveckling, 2000
Om barn med autism och Asperger, 2001
Forntidsmänniskans Teknik och Astronomi, Jens Tellefsen, KTH, 2001
Språkutvecklande arbetssätt, 7,5 p Stockholms universitet, 2009
En kurs i filosofi om Kirkegaard och existensialism, Stockholm 2011
Kommunikativ språkundervisning i ett europeiskt perspektiv, Uppsala universitet, 2012 
Kompetensutveckling kring utbildning av nyanlända, om styrdokument och kartläggning i relation till nyanlända elever, NC, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2013
För Förstelärare: FoU-nätverk med bl a Dr Mei Lai om systematisk professionsutveckling Workshop om litteracitet, med  forskning om flickors och pojkars läsning, forskare från olika universitet,
Stockholms utbildningsförvaltning, 2013                                                             
Dialogisk strategiundervisning, 2013-2014

Stipendier  

England I ”Learning from the Past” 1990  Scientific Department, England. Stipendium genom Europarådet. Strategier i undervisningen.

England II ”Learning from Sites and Objects”, 1991 Europarådet.
Vidareutbildning för skolutvecklare, läroplansutformare, rektorer, handledare. Jag fick studera den nya engelska läroplanen, som skulle införas och diskutera den med de engelska lärarna.

Rumänien. ”Scientific and Humanist Culture in the Education of the New Generation”, 1994 Europarådet
Jag höll ett föredrag som handlade om ”Communications in Education”, bl a om hur muséer och skolor i Sverige integrerar olika ämnen från både natur- och kulturområdet.

Skottland, ”Scottish Studies”, 1996  Europaårdet, Strathclyde University, Glasgow, Uppsala universitet.
Tematiskt- och ämnesövergripande arbetssätt.

England och Skottland, SFUB, 2001  Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Planering i egen regi. Studier på Linnean Society (Royal Academy) i London. Nya metoder (inom skola – museum) som jag blev först med i Sverige t ex ”Att vara historisk detektiv”. Samarbete med bl a Nationalmuseum, Stockholms medeltidsmuseum, Skansen och Vasamuséet.

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, 2001
Bekostnad av skolresa för de elever i min klass, vars föräldrar själva inte hade råd med skolresan.

Istanbul,  Om staden Istanbul”,  2010  Tinta education tillsammans med EU, Commenius projekt. Museipedagogik och hur man jobbar med lokal och nationell identitet.
Resultat: Stort nätverk inom musik, konst, fotografering,  muséer m m. Om hur man arbetar med ”staden” i undervisningen. Mycket konkret arbetssätt och material. Spridning av detta arbetssätt.
 

Historiehuset i Stockholms regi:

Intervju med Marie Allen, professor i genteknik, 2009-06-22 på Rudbecklaboratoriet på Uppsala universitet

Intervju med Oscar Nilsson, modellmakare och konstnär, 2010-07-07 i hans ateljé

Gästbostad på Svenska institutet, SI, Svenska kulturhuset i Paris, 2006, 2009, 2014
Research för mina böcker och tid att skriva. Studiebesök på muséer – jämförelser av pedagogisk verksamhet. Startade ”Historiebloggen” från Paris, bl a om svenskt och franskt kulturutbyte.

Stipendium, Sveriges Läromedelförfattares Förbund, 2012, 2014, 2017
 

Projektledare för

Matematikprojekt, Länsskolnämnden 50 000 kr.

Antivåld-projektet i Viksjö 1995-1996 – främjandeverksamhet

Manifestation mot våld i ORD, TON och BILD på samtliga skolor i Viksjö (2000 elever).

Ulvmötet, 1998, att ta kulturen till hjälp för att förhindra våldet. I samarbete med företagare och offentlig verksamhet i Kallhäll, 10 gånger.
I ett utsatt område med flera anlagda bränder kom Ulvmötet att bli en mötesplats på Ulvsättraskolan, som i stället gjorde bostadsområdet till något positivt för medborgarna.
Författaren Bengt af Klintberg och folkmusikerna Lena Villemark och Ale Möller var några av de som uppträdde på skolan. Ulvmötet är nog det projekt som har betytt mest för mig.

Barnens kulturfestival, 1998 – främjandeverksamhet
Projektledare i Kallhäll. Samarbete med företagare. Främja kontakterna mellan skola och allmänheten.

 ”Lärande i omgivningen” (”Learning from the Environment”) Ingemar och Margareta Ingemarssons stiftelse, 2011-2013  Stipendium:72 000 kr
Från ht 2011- vt 2013 i Järfälla, med fortsatt förankring av arbetssättet, språkutvecklande och holistiskt, i Stockholms kommun, ht 2013. Besök på och samarbete med fem olika muséer:
Tumba bruk, Nordiska museet, Observatoriemuseet, Runriket (Stockholms länsmuseum) och Stadsmuseet.
Vi arbetade fram ordlistor som muséerna lade ut på sina hemsidor. Främjar nya besök till muséerna, även för Sfi och allmänhet. Utsett till ett av tio bästa skolutvecklingsprojekten i Sverige 2012.
Utställning, föredrag på Skolforum. Deltog i Europa Nostra Award 2014, som enda svenska bidrag i kategorien: Education.

I egen regi:

Sandviks gård 1998-1999 Satt med  i interimstyrelsen och styrelsen. Kassör.
Planering och genomförande av ”sommarskola” för högstadie- och gymnasieelever i ”natur och kulturturism”. Utbildning av guider, utställningar. Uppmärksammat i media.

Utmärkelse
Jerringturen,
det första Jerringpriset, där Sven Jerring, själv deltog. Priset var en resa med min klass (åk 4, Lundskolan) till Birka. Gunnar Helén, riksantikvarien, länsantikvarien, DN, SvD var med och Arthur Ringhardt talade i direktsändning i radio, 1978.
 

Egna föredrag (utdrag)

Två föredrag på Nationalmuseum, med utställning, Lärarkvällar, 1995

Föredrag på Stockholms Medeltidsmuseum, utställning, 1995

Linnésymposium, 1996, 1700-talsmiddagen är serverad!” Föredrag och anordnare av middag.

”BORD DUKA DIG!”:   Upplands Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut,1995

                                 Järfälla Hem och Samhälle, 1996

                                 Hässelby Museum, 1998 ”Vad åt Gustav Vasa till frukost?”

Om C J L Almqvist och Sandviks gård, Järfälla hembygdsförening,1996

Centrum för lokalhistoria i skolan: ”Några sätt att arbeta med lokalhistoria i Järfälla, 1997

”LJUS I MÖRKER” Föredrag om Lars J Hierta och ljusets historia, Sandviks gård, 1997

”FORNTIDA MAT PÅ GÅSEBORG”, Sandviks gårdsföreningen & Järfälla Hembygds förening, 1998

”Pepparkakans historia”, Hedvig Eleonora församling, 2001

”Kavalkad över måltidernas historia”, Huddinge Hembygdsförening, 2001

”FORNTIDA MAT VID RÖSARING” I Upplands-Bro, juni 2001

Program under POPULÄRVETENSKAPENS VECKA, november 2001

”1700-talet Cajsa Warg”, Julfest Nynäshamns kommun, Kostenheten, december  2001

Guidning med måltid på KOFFSAN för Handelskammaren Järfälla, sep 2002

 ”1700talsfest” Cajsa Warg. Barkarbybibliotekets Vänner 10-årsjubileum 2003

Föredrag för alla bildlärare i Järfälla, ”Pojken som inte ville måla”

Seminarium Skolforum ”Bord duka dig!” om konkret och autentisk historiepedagogik nov 2005

Invigning av Kanalparken i Vallentuna med vikingaprogram, båtar och mat, juni 2006
”50-talsfest”, Barkarbybibliotekets Vänner, 2006

Workshop Skolforum ”Pedagogiska tankar kring Linné och Linné som pedagog”, 2006

Guidning på Koffsan för Filippinska ambassaden, vinnare i uppsatstävling i Manila om Carl von Linné, maj 2007

Linneanska smaker på Trädgårdsdag i Karlslund, Örebro, maj 2007

Linneanska smaker i Örtaträdgården i Vadstena, juli 2007

De Svenska Historiedagarna i Växjö, ”En mat- och måltidsresa genom århundradena, 2007

Seminarium Skolforum: ”Hur man söker stipendier och hur man får dem”, 2013

Kvalitetsmässan i Göteborg, Kan den svenska skolan bli lika autentisk och konkret som den engelska? 2015
 

Anordnare av kurser i Historiehusets i Stockholm regi:

Om ”De sju intelligenserna” (Howard Gardner), ”Om tema- och projektarbeten befrämjar de olika intelligenserna”, Lärarfortbildning AB

Kurs i ”Levande historia och muséerna som en resurs” för högstadielärare på Källtorpskolan.

 

Egna publikationer

Böcker i Historiehuset i Stockholms regi:

Temaböcker i historia

Vikingarnas mat (Bonnier Utbildning)  2005

Birgitta – helgon och kändis (Bonnier Utbildning)  2005

Carl von Linné (Bonnier Utbildning) augusti 2007

Sminket i historien (Bonnier Utbildning) augusti 2007

Linnés dröm om svenskt te blev aldrig verklighet, 2007

Övriga publikationer:

Tala med barnen om naturen, skrift från BTJ, Bibliotekstjänst

Lokalhistoria i skolan, rapport från Linköpings universitet

”Pedagogiska tankar kring Linné och Linné som pedagog”, uppsats Uppsala universitet
http://www.historiehuset.se/sites/default/files/www/Uppsats%20Pedagogiska%20tankar.pdf          

”Runriket – hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar”, Fältrapport, Stockholms universitet
http://www.historiehuset.se/sites/default/files/www/F%C3%A4ltrapport%20Runriket%20Kulturanalys%20universitetet.pdf

Egna utställningar:

Järfälla skolmässa, 1998

Linnésymposium, 1995, 1996

"Dukade 1600-tals bord" i Vasashopen på Vasamuseet

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2000 Egen monter "Historiska bord"

Skolforum, Älvsjö 2001 Egen monter "Historiehuset i Stockholm"

POPULÄRVETENSKAPENS VECKA, Källtorpsskolan, Vetenskapsrådet, november 2001

Forskarfredag på Lava på Kulturhuset för ungdomar i hela Europa 2006, 2007 och 2009

Linnéutställning "Linné genom mina ögon" på Berghemskolan och på Jakobsbergs bibliotek, Järfälla, 2007