Allmänt

  • Allmänt

Tänk att Bondepraktikan är så gammal! Bondepraktikan – Majus Maj månad Bondepraktikan är en slags handbok med råd för bönder. Den gavs ut för första gången i Tyskland år 1508. Den första svenska översättningen är från 1662. Den hjälpte bonden att förutse väder och anpassa sysslorna därefter. Det...

Taggar: 

  • Allmänt

Jag hade en årsk 4 i Tensta och efter dagens lektion i historia var jag ganska svettig. Vi pratade om Estrid, vikingakvinnan från Täby och tittade på bilderna som jag hade tagit tidigare på Historiska muséet. 10-åringar kan ju röra till det en hel del och jag kände väl att jag hade varit lite hård...

Taggar: 

  • Allmänt

Det här brevet är skrivet av en flicka i åk 6 i Tensta. Här nedan beskriver jag en av mina lektioner: HUR MAN ÅT PÅ VASASKEPPET – i klassrummet av Maud Ekblad När jag har mina lektioner om stormaktstiden börjar jag alltid med att duka upp hur det konkret skulle kunna ha sett ut på ett regalskepp...

Taggar: 

  • Allmänt

Historien Omkring Oss En kurs för lärare och skolledare Målgrupp: Grundskola, gymnasium Tid: Dagtid på den egna skolan I kursen ingår skriftlig dokumentation. Övergripande innehåll: Att se landskapet som lärobok Bättre att göra än höra Resurser utanför skolan – muséer som en del i undervisningen...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang JARLABANKE Av Maud Ekblad Eftersom Estrid, numera känd, är Jarlabankes farmor vill jag också ägna en del tid till vem Jarlabanke var. Kommer man att hitta hans...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang RUNOR Av Maud Ekblad Detalj av U 226 Runologi Studiet av nordiska runinskrifter med betoning på runorna som skriftsystem och som källor för språkhistorien...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang ARKELS TINGSTAD SOM RUNE PALM SÅG DET Av Maud Ekblad Rune Palm var docent i Nordiska språk, verksam vid Stockholms universitet. Han hade runologi som...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang ARKILS TINGSTAD - ETT MENINGSFULLT SAMMANTRÄFFANDE Av Maud Ekblad Synkronicitet Vad betyder synkronicitet? Synkronicitet är baserat på ordet synkron = samtidig...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang JARLABANKESLÄKTEN OCH ANDRA SLÄKTER Av Maud Ekblad Jarlabankesläkten Jarlabankesläkten har varit en mäktig stormannaätt som man kan följa i fyra generationer...

Taggar: 

  • Allmänt

Om ny teknik som tillämpas på historien DNA-analyser, kriminalteknik, ansiktsrekonstruktioner m fl presenterat i ett historiskt sammanhang OM ORTNAMNET BROBY BRO - FRÅN MICHAEL SCHNEIDERS UPPSATS Av Maud Ekblad Michael Schneider har skrivit en magisteruppsats i arkeologi som handlar om Brobyars...

Taggar: 

Sidor

Prenumerera på Allmänt